Loading...
 

Kerstnoveen:17-24 december

Zondag
4e zondag van de advent A
4e zondag van de advent B
4e zondag van de advent C

17 december
Eerste lezing: Genesis 49, 1-2.8-10
Tussenzang: Psalm 72
Evangelie: Matteüs 1, 1-17

18 december
Eerste lezing: Jeremia 23, 5-8
Tussenzang: Psalm 72
Evangelie: Matteüs 1, 18-24

19 december
Eerste lezing: Rechters 13
Tussenzang: Psalm 71
Evangelie: Lucas 1, 5-25

20 december
Eerste lezing: Jesaja 7, 10-14
Tussenzang: Psalm 24
Evangelie: Lucas 1, 26-38

21 december
Eerste lezing: Sefanja 3, 14-18a
Tussenzang: Psalm 33
Evangelie: Lucas 1, 39-45

22 december
Eerste lezing: 1 Samuel 1, 24-28
Tussenzang: 1 Samuël 2, 1.4-8
Evangelie: Lucas 1, 46-56

23 december
Eerste lezing: Maleachi 3, 1-4. 23-24
Tussenzang: Psalm 25
Evangelie: Lucas 1, 57-66

24 december
Eerste lezing: 2 Samuel 7, 1-5.8b-11.6
Tussenzang: Psalm 89
Evangelie: Lucas 1, 67-79