Loading...
 

Kerstmis A B C: lezingen

IMG 0233Rode draad in de lezingen
De teksten in de liturgie van Kerstmis gaan verder dan de verhalen bij het kerststalletje. Ze plaatsen Jezus op de achtergrond van zijn geschiedenis: de kleine jongen beantwoordt aan de verzuchtingen naar een Messias, een koning die komt bevrijden. Als 'zoon van David', zal Hij vrede en geluk brengen.Vooravond

1e lezingDe profeet Jesaja erop dat God zijn volk trouw is.
2e lezing Deze lezing is een stuk van een preek van Paulus toen hij in Antiochië in Pisidië was. Daarin plaatst hij Jezus in de lijn van koning David.
EvangelieOok Matteüs plaatst Jezus in de lijn van koning David door hem te vermelden in de stamboom van Jezus.
Nachtmis

1e lezingJesaja heeft het over een volk dat in het donker wandelt en een groot licht ziet. Hij noemt de Messias de koning van de vrede. Daarom wordt 25 december ook de dag van de vrede genoemd.
TussenzangPsalm 96 is één grote lofzang voor God als Schepper en als Redder. Herders horen een engel die hen zegt dat hun een Redder is geboren.
2e lezingPaulus ziet in de komst van Jezus een uiting van de goedheid van God.
EvangelieDit is het bekende verhaal over de geboorte van Jezus zoals Lucas dat opschreef.
Dageraadsmis

1e lezingHoewel Jesaja het heeft over de Bevrijder uit de ballingschap, toch lazen de eerste christenen deze tekst als de aankondiging van de Bevrijder Jezus.
TussenzangPsalm 97 zingt dat heel de aarde blij is omdat God Koning is.
2e lezingPaulus schrijft dat God goed is voor de mensen omdat Hij de goedheid zelf is.
EvangelieHerders bezoeken Jezus bij zijn geboorte.
Dagmis

1e lezingJesaja brengt het goede nieuws van God die zijn volk verlost.
TussenzangDe vrolijke psalm 98, die dankbaar zingt voor God omwille van de wonderen die Hij deed, wordt nu gezongen uit dankbaarheid om de geboorte van zijn Zoon.
2e lezingDe schrijver van de brief aan de Hebreeën schrijft dat Jezus belangrijker is dan de engelen.
EvangelieIn dit eerste hoofdstuk van zijn evangelie schrijft Johannes niet over de geboorte van Jezus, maar presenteert hij Hem in een poëtisch filosofische tekst als het licht van de wereld.Extra
Kerstmis
Geboorteverhalen