Loading...
 

22 december

Jackson David 0YBHkzTXP78 Unsplash

Foto van Jackson David inUnsplash (detail)
Rode draad in de lezingen
Zingen om God te danken.


1e lezingHanna kon geen kinderen krijgen. Steeds opnieuw vroeg ze God om een zoontje. Toen ze uiteindelijk haar zoon Samuel kreeg, ging ze drie jaar later naar de tempel om haar zoon aan God te geven, zoals ze had beloofd.
Tussenzang Dit is het lied dat Hanna zong om God te danken, omdat ze moeder werd en ze zo niet langer vernederd werd.
EvangelieDit is het lied dat Maria gezongen zou hebben bij haar bezoek aan Elisabet. Dit lied lijkt sterk op dat van Hanna.Extra
. Advent
. Advent vieren
. Verhaal van de dag:

2 Raphael Nast TpqQdhtZu7A Unsplash (detail)

God eren met hart en ziel
(C. LETERME, Parels van verhalen, uitgeverij Averbode 2019, p. 101)

Een goochelaar ging naar een abdij en werd er monnik.
Maar het leven van de monniken raakte hij niet gewoon:
hij was niet in staat om samen met de andere monniken
een gebed uit te spreken of het te zingen.

Hij ging met zijn leed naar Maria,
de moeder van Jezus.
Die moedigde hem aan om God te dienen
met wat hij kon: dansen en springen!

Vanaf dat moment danste hij
de ziel uit zijn lijf
terwijl de andere monniken
koorgebeden aan het bidden waren.

Op een dag liet de abt hem bij zich komen.
De vroegere goochelaar dacht:
‘Dit was mijn laatste uur in deze abdij
Ik word het klooster uitgestuurd.’

Maar de abt zei:
‘Met jouw dans heb je God met lichaam en ziel geëerd.
Ik vraag God dat Hij alle woorden vergeeft, die we uitspreken
zonder dat ze door ons hart worden ingegeven.’

(Naar een Franse legende)