Loading...
 

MARIA VAN MAGDALA

2  Rogier Vanderweyden

MARIA VAN MAGDALA

(Rogier van der Weyden)


…page…

Wie was Maria Magdalena?

Een vrouw uit Magdala /Migdal

Magdalena / Madeleine wordt nu als eigennaam gebruikt. In de Bijbel zelf wordt Magdalena eerder als familienaam gebruikt. In het Nederlands zou die klinken als: Van Magdala.
Magdala verwijst dan naar de plaats van haar geboorte of naar de plaats waar ze woonde.Wil de ware Maria van Magdala opstaan?

Over Maria Magdalena bestaan de meest uiteenlopende visies.
. Was ze de boetvaardige zondares (Lucas 7, 36-50)?
. Was ze de vrouw die bezeten was door zeven demonen (Lucas 8)?
. Was ze een vrouw uit Samaria (Johannes 4)?
. Was ze de overspelige vrouw (Johannes 8)?
. Was ze de zus van Marta en Lazarus?
. Was ze de verloofde van Johannes de evangelist?
. Was ze de vrouw van Jezus?
. Was ze de vrouw van Judas?
. Was ze de vrouw van rabbi Papos ben Jehuda?

Meer over Maria Magdalena

De Bijbel over Maria van Magdala

In de Bijbel staat het volgende over Maria Magdalena:

Zij was aanwezig bij de kruisiging van Jezus.(Marcus 15, 40, Matteüs 27, 6.61 en Johannes 19,25. Niet Lucas!)
Zij was ook bij de graflegging van Jezus. (Marcus 15, 7 en Matteüs 27, 61).
Zij was bij de vrouwen die het graf van Jezus leeg aantreffen. (Alle evangelisten)
. Na zijn verrijzenis verschijnt Jezus eerst aan haar. ( Johannes 20, 11-18)
Maria Magdalena in de geschiedenis

In de loop van de geschiedenis werd Maria Magdalena in legendes en kunstwerken voorgesteld als een prostituee, een zondares.

Zo liet Paus Gegorius de Grote (ca 540 – 604) in zijn ‘Magdalenahomiliën’ doorschemeren dat de bezetenheid van Maria Magdalena (Lucas 8) een uiting was van haar zondig leven.

Rond die tijd begint Maria Magdalena de trekken aan te nemen van een Maria die in Alexandrië (Egypte) een zondig leven leidde, berouw kreeg, 47 jaar lang als boetelinge leefde in de Syrische woestijn ten oosten van de Jordaan en stierf in 421.

Volgens een legende uit de twaalfde eeuw trok Maria Magdalena na de dood van Jezus samen met Lazarus, Marta en andere volgelingen van Jezus naar de Provence (zuiden van Frankrijk) waar ze dertig jaar leefde als boetelinge en kluizenares (invloed van de Maria van Egypte?) n de omgeving van Aix-en -Provence.

In de Legenda Aurea (dertiende eeuw) wordt Maria Magdalena beschreven als de verloofde van de apostel Johannes die haar in de steek liet, toen hij zijn leven helemaal wijdde aan de woorden van Christus.

In de tweede helft van de 20e eeuw wordt Maria Magdalena langzaam positiever gewaardeerd. Ze wordt voorgesteld als een volgeling van Jezus, die naar Hem luisterde, financieel bijdroeg en getuige was van zijn kruisiging en zijn verrijzenis.

op 3 juni 2016 noemde paus Franciscus Maria van Magdala officieel ‘apostel van de apostelen’, een titel die Augustinus haar eeuwen eerder al gaf. Daarom is haar gedachtenis op 22 juli in de Rooms-Katholieke Kerk een feest, net zoals de andere apostelen.Het evangelie van Maria Magdalena

In 1896 ontdekte men in Caïro het evangelie van Maria Magdalena. Dit Evangelie is een gnostisch geschrift, waarvan een aantal bladzijden ontbreken (de eerste zes bladzijden en op het einde nog eens vier bladzijden). De eigenlijke titel is: ‘Evangelie van Maria’, maar het is overduidelijk dat de Maria in dit evangelie Maria Magdalena is.
De oorspronkelijke Griekse tekst van dit evangelie werd waarschijnlijk
geschreven in het eerste deel van de tweede eeuw.
Merk op dat het woord ‘evangelie’ in deze context niet dezelfde inhoud heeft als de vier evangelies die nu in de Bijbel staan.

In de meeste gnostische teksten werd Maria Magdalena beschreven als een begaafde leerling van Jezus, die zijn woorden sneller en beter begreep dan de anderen, en als iemand die op gespannen voet leefde met Petrus.

Maria Magdalena en kunst

Algemeen

Herkenbaarheid

Maria Magdalena wordt doorgaans voorgesteld met:
. lange haren
. een rood kleed of een paars kleed (paars: kleur van rouw en boete)
. kruik

Schilderkunst

ANONIEM

Het leven van Maria Magdalena

Maria Magdalena Firenze

Op dit schilderij van een Italiaanse schilder uit de 13e eeuw houdt Maria Magdalena een schriftrol in de hand met de tekst: ‘Wanhoop niet, jullie die een zondig leven hebben geleid. Volg mijn voorbeeld en kom met God in het reine.’ De taferelen links en rechts beelden belangrijke momenten uit haar leven uit.


Eerste rij

LinksMaria Magdalena zalft de voeten van Jezus met een kostbaar parfum en tranen.
RechtsMaria Magdalena ziet hoe Jezus Lazarus uit de dood opwekt. (In legendes wordt Maria van Magdala vaak gezien als de zus van Marta en Lazarus).Tweede rij

LinksMaria ontmoet de verrezen Jezus, die haar zegt: ‘Houd Me niet vast’.
RechtsNadat Maria van Magdalena in Marseille is aangespoeld, predikt ze in een kerk in het zuiden van Frankrijk (Aix?)Derde rij

LinksTijdens het bidden wordt Maria door engelen gedragen.
RechtsTijdens haar boetedoening in de woestijn krijgt ze eten van een engel.Vierde rij

LinksMaximinus geeft Maria de communie.
RechtsMaria Magdalena wordt begraven.


R. VANDERWEYDEN

Maria Magdalena (ca. 1450)

Rogier Vanderweyden

Olieverf op paneel (41 × 34 cm)
Musée du Louvre, Parijs


Dit is het rechter paneel van het Braque-drieluik, een werk van Rogier van der Weyden(1399/1400 – 1464). Maria van Magdala draagt een pot met balsem waarmee ze de voeten van Jezus heeft gezalfd.
Merk op: haar linker mouw zit met een speld vast aan haar kleed.
De tekst bovenaan is: "Maria ergo accepit libram ungenti nardi pistici, pretiosi, et unxit pedes Iesu", uit Johannes 12, 3: "Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus’ voeten en droogde ze met haar haren af.”

CARAVAGGIO

De berouwvolle zondares Maria Magdalena (1595)

Caravaggio

Olieverf op doek, 122,5 op 98,5 cm
Galleria Doria Pamphili, Rome


De kunstschilder Michelangelo Merisi werd naar zijn geboorteplaats in Noord-Italië Caravaggio genoemd. Zijn werk is erg realistisch en heeft grote aandacht voor de lichtinval.

‘Hij schilderde een meisje dat, zittend op een stoel met de handen in de schoot, haar haren laat drogen. Hij portretteerde haar in een kamer, en door naast haar op de vloer een zalfkruikje en wat sieraden en edelstenen toe te voegen, maakte hij van haar een Maria Magdalena.’
(Giovan Pietro Bellori, tijdgenoot van Carvaggio)

A. F. A. SANDYS

Maria Magdalena (ca 1885-60)

María Magdalena Frederick Sandys

(Olie op doek) 33, 5 cm × 28 cm
Delaware Art Museum, Wilmington, Delaware


Maria Magdalena is de enige figuur uit de Bijbel die Frederick Sandys schilderde. Hij was een Engels kunstschilder, tekenaar en illustrator die werkte in de stijl van de Prerafaëlieten, waarbij men de werkelijkheid erg gedetailleerd, natuurgetrouw en exact wilde weergeven.

Beeldhouwkunst

DONATELLO

Maria Magdalena (1456-1457)
Donatello

Hout, 188cm (oorspronkelijk polychroom)
Museo dell'Opera del Duomo


Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi) werd in 1386 te Firenze geboren en stierf er op 13 december 1466. Hij was er één van de grootste beeldhouwers en de favoriet van de Medici-familie. Hij kon heel goed menselijke emoties weergeven.

Magdalena zou als een kluizenaar geleefd hebben in de wildernis van het zuiden van Frankrijk, alleen gekleed met haar haar.
Maria van Magdala in ‘bijbelin1000seconden.be’

. Lucas 8, 1-3
. Lucas 24, 1-12
. Johannes 20, 11-18