Loading...
 

Marcus 3, 7-12

C. Leterme (Israël 2012)

Foto © Chantal Leterme (Meer van Galilea - 2012)


…page…

Marcus 3, 7-12: Jezus in Galilea 

Marcus 3, 7-12 // Matteüs 12, 15-21 // Lucas 6, 17-19De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1583)

Jezus en zijn leerlingen gingen terug naar het meer. Een grote groep mensen uit Galilea ging met hen mee. En er kwamen nog veel meer mensen. Ze kwamen niet alleen uit Judea en Jeruzalem, maar ook uit andere landen en steden. Al die mensen hadden over Jezus gehoord. Daarom kwamen ze naar hem toe.
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zorg dat er een boot klaarligt. Dan kan ik daar instappen als de mensen te veel dringen.’ En inderdaad, alle zieken waren aan het dringen om vooraan te kunnen staan. Ze wilden Jezus aanraken. Want het was bekend dat Jezus al heel veel zieken beter gemaakt had.
Mensen met een kwade geest lieten zich voor Jezus op de grond vallen. Dan riepen die kwade geesten: ‘Jij bent de Zoon van God!’ Maar Jezus zei streng tegen hen: ‘Je mag aan niemand vertellen wie ik ben.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus trok met zijn leerlingen naar het meer,
en een grote menigte uit Galilea volgde Hem.
Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea
en het gebied aan de overkant van de Jordaan
en uit de omgeving van Tyrus en Sidon
kwamen veel mensen naar Hem toe.
Want ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed.
Hij zei tegen zijn leerlingen
dat ze een boot voor Hem gereed moesten houden,
om te voorkomen dat de mensen Hem onder de voet zou lopen.
Allerlei zieken verdrongen zich om Hem aan te raken,
want Hij had al veel mensen genezen.
Telkens als de onreine geesten Hem zagen,
vielen ze voor Hem neer en schreeuwden:
‘Jij bent de Zoon van God!’
Maar Hij sprak hen bestraffend toe,
en zei dat ze niet mochten zeggen wie Hij was.Stilstaan bij …

Tyrus
De stad Tyrus ligt nu in Libanon aan de kust van de Middellandse zee, ten Noorden van het vroegere Palestina.

Sidon
De stad Sidon ligt 35 km ten noorden van Tyrus.

Bij de tekst

Verzamelbericht

Deze tekst schetst de uitwerking van de wonderen van Jezus bij de mensen. Zijn optreden zorgt voor een grote groep enthousiaste mensen.
Maar omdat noch dit enthousiasme van het volk, noch de houding van de leiders van het volk, echt geloof zijn, gaat Jezus weg.