Loading...
 

SIDON

SIDON


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje

Sidon lag / ligt 40 kilometer ten noorden van Tyrus. Het was een havenstad aan de Middellandse Zee.Betekenis van de naam

Sidoeuna, Saïda, Zidon of Sidon betekent 'vishaven'.Paulus en Sidon

Toen Paulus op weg was naar Rome om zich voor de keizer te verantwoorden, gaf de honderdman Julius hem de toestemming om in Sidon bij vrienden te logeren en zich door hen te laten verzorgen. Daar verbleef hij een week. (Handelingen 27, 3)Meer over Sidon

Volgens archeologen was de Fenicische stad Sidon al rond 4000 voor Christus bewoond.

Vanaf de tiende eeuw voor Christus ontwikkelde de plaats zich tot een van de belangrijkste Fenicische havensteden.
Vanuit Sidon werd de stad Tyrus gesticht.

Van eind zesde eeuw voor Christus tot midden vierde eeuw voor Christus kende Sidon, toen de derde grootste Fenicische stadstaat, haar gouden tijdperk. Het was een open stad met veel invloeden vanuit Egypte en Griekenland.

De stad en de regio bleven redelijk welvarend onder de Romeinen.

Onder de Arabieren raakte Sidon in verval omdat die niet echt een havenstad nodig hadden.

De stad bloeide weer op met de komst van de kruisvaarders, voor wie de haven een gemakkelijke toegangspoort was vanuit Europa. In die tijd (1110 - 1291) werd Sidon uitgeroepen tot een van de vier baronieën van het koninkrijk Jeruzalem.Actuele situatie

Maak kennis met het huidige Saïda, dat op 50 kilometer ligt ten zuiden van de hoofdstad Beiroet en de op twee na grootste stad in Libanon is.

Wetenswaardigheden

Twee betekenissen

In de Bijbel is Sidon een stad, maar soms wordt 'Sidon' ook gebruikt als naam van een streek.Izebel

(= Wie is als Bel / Baal?)
Deze Fenicische prinses, dochter van Eth-Baäl, de koning-priester uit Tyrus en Sidon en een vroegere priester van Astarte, werd in Sidon geboren. Later huwde zij koning Achab van Israël. Bij haar huwelijk bracht zij de cultus van Baäl en Astarte in Israël en vervolgde de vereerders van Jahwe, van wie zij veel profeten liet doden.
De profeet Elia trad tegen haar op. ( 1 Koningen 18, 20-40) Daarna ging hij een tijd voor haar op de vlucht uit vrees voor zijn leven.
Zij was het die aanstuurde op de moord op Nabot ( 1 Koningen 21, 1-9)
Haar dood wordt in de Bijbel beschreven in 2 koningen 9, 30-37: op bevel van Jehu werd ze uit een venster gegooid en daarna overreden door zijn strijdwagen.Fenicische tempel

Archeologen ontdekten in Sidon een tempel uit de 12e-13e eeuw voor Christus (ijzertijd). In een van de kamers is een bank te zien waarop men offers zou kunnen geplaatst hebben en een altaar, gemaakt van gestapelde onbewerkte stenen. (Dit doet denken aan de volgende tekst in de Bijbel: ‘Als gij voor Mij een stenen altaar bouwt, maak het dan niet van behouwen steen. Door de stenen met een beitel te bewerken, ontwijdt gij ze.’ - Exodus 20, 25)
In een andere kamer is een ronde basis te zien die heel waarschijnlijk een houten pilaar heeft ondersteund.Kruisvaarders

Zeekasteel

In 1228 bouwde de ridderorde van Sint Jan een fort, het ‘zeekasteel’ (Arabisch: Qalaat el-Bahr) in Sidon. Dit kasteel ligt op een klein eiland dat met een brug verbonden is met het vasteland en de toegang vormt tot de haven.
Vroeger zou op dit eiland een Fenicische tempel gestaan hebben die toegewijd was aan Melkart.Landkasteel

De heilige Lodewijk liet een 'landkasteel' bouwen op de Fenicische acropolis bij de Murex heuvel. (Murex was ook de naam van de schelp waaruit de Feniciërs hun beroemde purper kleurpigment haalden).
Nu zijn er alleen nog ruïnes van te zien.

Sidon in de Bijbel

Oude Testament

. Genesis 10, 19: Sidon, de stichter van de gelijknamige stad, was een zoon van Kanaan en een kleinzoon van Cham.

. Genesis 49, 13: Jakob gaf het gebied rond Sidon aan Zebulon: ‘Aan de zee zal hij wonen, aan zijn strand schepen ontvangen. Zijn gebied strekt zich uit tot aan Sidon."Nieuwe Testament

. Matteüs 15, 21-28: Jezus en een Kananese vrouw

. Handelingen 27, 1-3: Paulus in Sidon