Loading...
 

SIDON

Nabih El Boustani QlUNzKFUXTg Unsplash
SIDON

Foto van Nabih el Boustani in Unsplash


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje

Sidon lag / ligt 40 kilometer ten noorden van Tyrus. Het was een havenstad aan de Middellandse Zee.Betekenis van de naam

Sidoeuna, Saïda, Zidon of Sidon betekent 'vishaven'.Paulus en Sidon

Toen Paulus op weg was naar Rome om zich voor de keizer te verantwoorden, gaf de honderdman Julius hem de toestemming om in Sidon bij vrienden te logeren en zich door hen te laten verzorgen. Daar verbleef hij een week. (Handelingen 27, 3)Meer over Sidon

Volgens archeologen was de Fenicische stad Sidon al rond 4000 voor Christus bewoond.

Vanaf de tiende eeuw voor Christus ontwikkelde de plaats zich tot een van de belangrijkste Fenicische havensteden.
Vanuit Sidon werd de stad Tyrus gesticht.

Van eind zesde eeuw voor Christus tot midden vierde eeuw voor Christus kende Sidon, toen de derde grootste Fenicische stadstaat, haar gouden tijdperk. Het was een open stad met veel invloeden vanuit Egypte en Griekenland. De dichter Homeros bewonderde hun vakmanschap in het produceren van glas en purperen kleurstoffen.

De stad en de regio bleven redelijk welvarend onder de Romeinen.

Onder de Arabieren raakte Sidon in verval omdat die niet echt een havenstad nodig hadden.

De stad bloeide weer op met de komst van de kruisvaarders, voor wie de haven een gemakkelijke toegangspoort was vanuit Europa. In die tijd (1110 - 1291) werd Sidon uitgeroepen tot een van de vier baronieën van het koninkrijk Jeruzalem.Actuele situatie

Het grootste deel van het oude Sidon ligt begraven onder de stad Saida.
Maak kennis met het huidige Saïda, dat op 50 kilometer ligt ten zuiden van de hoofdstad Beiroet en de op twee na grootste stad in Libanon is.

Wetenswaardigheden

Twee betekenissen

In de Bijbel is Sidon een stad, maar soms wordt 'Sidon' ook gebruikt als naam van een streek.Izebel

(= Wie is als Bel / Baal?)
Deze Fenicische prinses, dochter van Eth-Baäl, de koning-priester uit Tyrus en Sidon en een vroegere priester van Astarte, werd in Sidon geboren. Later huwde zij koning Achab van Israël. Bij haar huwelijk bracht zij de cultus van Baäl en Astarte in Israël en vervolgde de vereerders van Jahwe, van wie zij veel profeten liet doden.
De profeet Elia trad tegen haar op. (1 Koningen 18, 20-40) Daarna ging hij een tijd voor haar op de vlucht uit vrees voor zijn leven.
Zij was het die aanstuurde op de moord op Nabot (1 Koningen 21, 1-9)
Haar dood wordt in de Bijbel beschreven in 2 Koningen 9, 30-37: op bevel van Jehu werd ze uit een venster gegooid en daarna overreden door zijn strijdwagen.Fenicische tempel

Archeologen ontdekten in Sidon een tempel uit de 12e-13e eeuw voor Christus (ijzertijd). In een van de kamers is een bank te zien waarop men offers zou kunnen geplaatst hebben en een altaar, gemaakt van gestapelde onbewerkte stenen. (Dit doet denken aan de volgende tekst in de Bijbel: ‘Als gij voor Mij een stenen altaar bouwt, maak het dan niet van behouwen steen. Door de stenen met een beitel te bewerken, ontwijdt gij ze.’ - Exodus 20, 25)
In een andere kamer is een ronde basis te zien die heel waarschijnlijk een houten pilaar heeft ondersteund.Havenstad

Sidon had twee grote havens:
. de noordelijke haven
Die haven is nog steeds in gebruik.
. de Egyptische of zuidelijke haven.
Die haven is een halfronde baai. Er zijn geen aanwijzingen dat hier havenwerken (kades, aanlegsteigers …) werden verricht.Kruisvaarders

Zeekasteel

In 1228 bouwde de ridderorde van Sint Jan een fort, het ‘zeekasteel’ (Arabisch: Qalaat el-Bahr) in Sidon. Dit kasteel ligt op een klein eiland dat met een brug verbonden is met het vasteland en de toegang vormt tot de haven.
Vroeger zou op dit eiland een Fenicische tempel gestaan hebben die toegewijd was aan de Fenicische god Melkart.Landkasteel

Dit kasteel werd gebouwd door de kruisvaarders in 1110-1187 op de Fenicische acropolis bij de Murex heuvel. (Murex was ook de naam van de schelp waaruit de Feniciërs hun beroemde purper kleurpigment haalden).
Het werd genoemd naar Lodewijk IX van Frankrijk die de 7e en 8e kruistocht leidde. Er bestaat wel geen bewijs hij ooit in Sidon was.
Men noemt het kasteel van St. Louis ook het landkasteel, om het te onderscheiden van het kleinere zeekasteel. Hiervan zijn er alleen nog ruïnes van te zien.

Sidon in de Bijbel

Oude Testament

Genesis 10, 19
“De grens van de Kanaänieten loopt van Sidon af over Gerar naar Gaza, en dan in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboim, tot Lesa.”

Sidon, de stichter van de gelijknamige stad, was een zoon van Kanaan en een kleinzoon van Cham.Genesis 49, 13
“Zebulon woont aan de zeekant, hij woont aan het strand bij de schepen, zijn flank leunt aan tegen Sidon.”

Jakob gaf het gebied rond Sidon aan Zebulon.

Nieuwe Testament

Matteüs 15, 21
“Vandaar trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.”

Lees meerHandelingen 27, 3
“De volgende dag liepen we Sidon binnen, waar Julius, die Paulus menslievend behandelde, hem toestond zijn vrienden op te zoeken om zich te laten verzorgen.”

Lees meer