Loading...
 

Matteüs 10, 16-23

2 Wolven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 10, 16-23: Jezus voorspelt allerlei moeilijkheden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1536-1537)

Ik stuur jullie op weg, maar het zal gevaarlijk zijn voor jullie. Net zo gevaarlijk als het voor schapen is om tussen wolven te lopen. Wees daarom zo voorzichtig als een slang. Maar wees tegelijk zo onschuldig als een duif.
Pas op voor de mensen! Want omdat jullie bij mij horen, zullen jullie naar de rechtbank gebracht worden. En in de synagoge zullen jullie met de zweep geslagen worden. En jullie zullen bij bestuurders en koningen gebracht worden. Daar moeten jullie het goede nieuws vertellen. Want alle volken moeten het horen.
Stel dat jullie gevangengenomen worden. Maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen, of hoe je het moet zeggen. Want op dat moment zal God je de juiste woorden geven. Want je spreekt dan niet zelf, maar de Geest van jullie Vader spreekt dan door jullie mond.

Mensen zullen hun eigen broer aangeven om hem te laten doden. En vaders zullen hun kinderen aangeven. Kinderen worden vijanden van hun ouders. Ze zullen hun ouders zelfs laten doden. En omdat jullie bij mij horen, zal iedereen jullie behandelen als vijanden. Maar als je volhoudt tot het einde, zul je gered worden.
Als jullie het moeilijk hebben in de ene stad, vlucht dan naar een volgende stad. Luister goed naar mijn woorden: Nog voordat jullie in alle steden van Israël geweest zijn, zal de Mensenzoon terugkomen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Denk eraan,
Ik zend jullie als schapen tussen wolven.
Wees dus slim als een slang en onschuldig als een duif.

Pas op voor de mensen.
Ze zullen jullie uitleveren aan het gerecht
en jullie geselen in hun synagogen.

Jullie zullen voor bestuurders en koningen gebracht worden
omwille van Mij,
om voor hen en de heidenen over Mij te getuigen.
Maar wanneer men jullie overlevert,
maken jullie zich dan niet bezorgd
over hoe jullie zullen spreken en wat jullie zullen zeggen.
Dat zal jullie op dat moment worden ingegeven.
Want het zijn jullie niet die dan spreken,
maar de Geest van jullie Vader die door jullie spreekt.

De ene broer zal de andere overleveren
om hem te laten doden, de vader zijn kind.
Kinderen zullen zich keren tegen hun ouders
en hen ter dood doen brengen.

Jullie zullen door iedereen gehaat worden
omwille van mijn Naam.
Maar wie tot het einde toe volhoudt,
die zal gered worden.

Wanneer men jullie vervolgt in de ene stad,
vlucht dan naar een andere.

Echt waar, Ik zeg jullie:
jullie zullen nog niet gereed zijn met de steden van Israël
op het moment dat de Mensenzoon komt.Stilstaan bij …

Slang
Jezus gebruikt hier de slang als beeld van hoe men behoedzaam en voorzichtig te werk gaat.

Heidenen
Vreemde volkeren die een andere godsdienst hebben dan de gangbare godsdienst van een land of een streek.

Bij de tekst

Paulus

Wie het boek Handelingen leest en daarin vooral over wat met Paulus gebeurt, merkt dat heel wat moeilijkheden waarover Jezus het heeft schering en inslag waren.