Loading...
 

Matteüs 10,17-22

2 Rechtbank

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 10, 17-22: Problemen op komst

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1536-1537)

Pas op voor de mensen! Want omdat jullie bij mij horen, zullen jullie naar de rechtbank gebracht worden. En in de synagoge zullen jullie met de zweep geslagen worden. En jullie zullen bij bestuurders en koningen gebracht worden. Daar moeten jullie het goede nieuws vertellen. Want alle volken moeten het horen.
Stel dat jullie gevangengenomen worden. Maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen, of hoe je het moet zeggen. Want op dat moment zal God je de juiste woorden geven. Want je spreekt dan niet zelf, maar de Geest van jullie Vader spreekt dan door jullie mond.

Mensen zullen hun eigen broer aangeven om hem te laten doden. En vaders zullen hun kinderen aangeven. Kinderen worden vijanden van hun ouders. Ze zullen hun ouders zelfs laten doden. En omdat jullie bij mij horen, zal iedereen jullie behandelen als vijanden. Maar als je volhoudt tot het einde, zul je gered worden.
Als jullie het moeilijk hebben in de ene stad, vlucht dan naar een volgende stad.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei tot zijn leerlingen:
Pas op voor de mensen.
Ze zullen jullie uitleveren aan het gerecht
en jullie geselen in hun synagogen.

Jullie zullen voor bestuurders en koningen gebracht worden
omwille van Mij,
om voor hen en de heidenen over Mij te getuigen.
Maar wanneer men jullie overlevert,
maken jullie zich dan niet bezorgd
over hoe je zult spreken en wat je zult zeggen.
Dat zal jullie op dat moment worden ingegeven.
Want het zijn jullie niet die dan spreken,
maar de Geest van uw Vader die door jullie spreekt.

De ene broer zal de andere overleveren
om hem te laten doden, de vader zijn kind.
Kinderen zullen zich keren tegen hun ouders
en hen ter dood doen brengen.

Jullie zullen door iedereen gehaat worden omwille van mijn Naam.
Maar wie tot het einde toe volhoudt, die zal gered worden.

Wanneer men jullie vervolgt in de ene stad,
vlucht dan naar een andere.Stilstaan bij …

Heidenen
Vreemde volkeren die een andere godsdienst hebben dan de joodse.

Bij de tekst

De feiten

Wie het boek Handelingen leest merkt dat heel wat van de moeilijkheden en tegenkantingen die Jezus voorziet, schering en inslag waren: Stefanus, Petrus, Paulus ...