Loading...
 

Matteüs 12, 14-21

2 Riet

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 12, 14-21: Het plan van de Farizeeën

Matteüs 12, 14-21 // Marcus 3, 7-12 // Lucas 6, 17-19De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1540)

De farizeeën liepen weg. Ze maakten een plan om Jezus te doden.
Jezus wist wat de farizeeën van plan waren. Daarom ging hij meteen weg. Grote groepen mensen gingen met hem mee. Jezus maakte alle zieken beter. En hij zei streng tegen hen: ‘Je mag aan niemand vertellen wie ik ben.’
Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek Jesaja staan deze woorden van God: «Hier is mijn Zoon, ik heb hem uitgekozen. Hij alleen is mijn Zoon, mijn liefde voor hem is groot. Ik zal hem mijn Geest geven. Mijn Zoon zal aan alle volken bekendmaken dat hij komt om recht te spreken. Hij maakt geen ruzie en hij schreeuwt niet. Hij doet ook niet zijn best om op te vallen. Hij heeft geduld met mensen die zwak zijn. Hij is voorzichtig met mensen die het moeilijk hebben. En dan komt het moment dat hij zal rechtspreken over de wereld. Zo zal hij overwinnen. Alle volken verlangen naar zijn komst.»Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De Farizeeën gingen naar buiten
en maakten plannen om Jezus uit de weg te ruimen.
Omdat Jezus dit besefte,
ging Hij ergens anders naartoe.
Vele mensen volgden Hem en Hij genas ze allen.
Hij vroeg hen uitdrukkelijk
om Hem niet bekend te maken.
Zo ging de woorden in vervulling
die de profeet Jesaja had gesproken:

‘Zie, mijn Dienaar die ik heb uitgekozen,
waar Ik van houd en in Ik vreugde vind.
Ik zal mijn geest op Hem doen rusten.
Hij zal de Wet van God verkondigen aan de volkeren.
Hij zal niet twisten en ook niet schreeuwen
en op straat zal men zijn stem niet horen.
Een geknakt riet zal Hij niet breken
en een smeulende vlaspit niet doven’
voordat de wet van God dankzij Hem overwint.
Op Zijn Naam zullen de volkeren hun hoop vestigen.Stilstaan bij …

Dienaar / Knecht
Het Griekse woord in de tekst van Matteüs kan ook ‘zoon’ betekenen.

Bij de tekst

Wortel in het Oude Testament

Matteüs citeert hier: Jesaja 42, 1-4