Loading...
 

Matteüs 27, 57-66

2 Foto


…page...

Matteüs 27, 57-66: Jezus wordt begraven

Matteüs 27, 55-66 // Marcus 15, 42-47 // Lucas 23, 50–56De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1575-1576)

Er was een rijke man die Josef heette en uit Arimatea kwam. Hij was ook een leerling van Jezus. Toen het avond was, ging hij naar Pilatus. Hij vroeg of hij het lichaam van Jezus mee mocht nemen. Pilatus gaf opdracht om het lichaam aan Josef te geven.
Josef nam het lichaam van Jezus mee. Hij wikkelde het in een nieuwe, schone doek. Daarna legde hij het in een graf dat nog niet gebruikt was. Josef had dat graf voor zichzelf in een rots laten uithakken.
Josef rolde een grote steen voor de ingang van het graf. Toen ging hij weg. Maria uit Magdala en de andere Maria waren erbij. Ze zaten tegenover het graf.

De volgende dag was het sabbat. Een groep priesters en farizeeën ging naar Pilatus toe. Ze zeiden: ‘Heer, we willen u iets vragen. Toen die bedrieger Jezus nog leefde, heeft hij gezegd: ‘Drie dagen na mijn dood zal ik opstaan uit de dood.’ Wilt u daarom opdracht geven om het graf drie dagen lang te bewaken? Anders komen zijn leerlingen het lichaam stelen en dan zeggen ze tegen het volk: ‘Jezus is opgestaan uit de dood!’ En daarmee zullen ze het volk nog erger bedriegen dan Jezus al deed.’
Pilatus antwoordde: ‘Jullie krijgen soldaten mee om het graf te bewaken. Doe verder zelf wat jullie nodig vinden.’
De priesters en de farizeeën gingen naar het graf. Ze zorgden ervoor dat niemand het graf zomaar kon openmaken. En ze gaven de soldaten opdracht om voor het graf te blijven staan.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C Leterme)

Een groep vrouwen keek op een afstand. Ze volgden Jezus uit Galilea en zorgden voor Hem.
’s Avonds ging Jozef, een rijk man uit Arimatea, samen met de vrouwen naar Pilatus. Hij vroeg hem om het lichaam van Jezus. Pilatus gaf het bevel om het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in een nieuw graf, dat hij voor zichzelf in de rots had laten maken. Hij rolde een grote steen voor de ingang ervan en ging weg.
De volgende dag gingen de hogepriesters en de Farizeeën naar Pilatus. Ze zeiden: ‘Heer, we denken er ineens aan dat die Jezus tijdens zijn leven gezegd heeft: "Na drie dagen zal Ik tot leven gewekt worden." We zouden willen dat je zijn graf laat bewaken tot de derde dag. Anders komen zijn vrienden zijn lichaam stelen om te kunnen zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood.”’
Pilatus zei: ‘Jullie krijgen een wacht. Neem ook veiligheidsmaatregelen die jullie goed vinden.’
Ze gingen weg, verzegelden de steen, en plaatsten een wacht bij het graf.Stilstaan bij…

Jozef van Arimatea
Jozef van Arimatea was lid van de Hoge Raad. Hij liet Jezus’ lichaam begraven in het graf dat hij voor zichzelf had laten maken. Blijkbaar waren niet alle leden van de Hoge Raad tegen Jezus.

Lichaam
Bij de Joden moest het lichaam van een veroordeelde nog dezelfde dag begraven worden. (Deuteromium 21, 23)
Bij de Romeinen liet men de lijken op het kruis als voedsel voor honden en gieren en als afschrikking voor andere misdadigers.

Lijkwade / zuiver linnen
Misschien was dit een windsel dat tot honderden meters lang kon zijn en waarin de dode werd gewikkeld (te vergelijken met de mummies in Egypte).

Graf
Veel graven waren uitgehouwen in de rotsen of in een rotsachtige bodem. Dat kon in de eigen tuin zijn, in de omgeving van het huis of buiten de stad of het dorp.

Grote steen
Voor de opening van een graf liep een geul waarin een zware ronde steen (groter dan een molensteen) werd gerold, die de opening nauwkeurig kon afsluiten. Omdat er een lichte helling was in die gleuf, was een kleine steen nodig om de grote op zijn plaats te houden.

De volgende dag
Dit is een sabbat.

Bijbel en kunst

MICHELANGELO

Piëta (1499)

Michelangelo

Rome, Sint-Pietersbasiliek


Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) maakte de piëta toen hij 24 jaar oud was.

Op pinkstermaandag 21 mei 1972 sloeg Laszlo Toth (toen 33 jaar) met een zware hamer een 15 keer op de pita van Michelangelo. Hij hakte daarbij een arm van Maria af en beschadigde haar neus en ogen. De restauratie, die tien maanden duurde, vond plaats in de basiliek zelf, zodat het beeld niet verplaatst moest worden.

W. HERFKENS

Jésus à l’Hôpital
(Bron: http://www.lazarusmagazine.nl/2017/02/wout-herfkens-legt-jezus-in-bed/)

Kunstenaar Wout Herfkens werd geboren te Rotterdam in 1962. Sinds 2014 koopt hij kruisbeelden, haalt de afbeeldingen van Jezus ervan af, legt ze in een op maat gemaakt bed en dekt ze toe. Hij maakte zo al veertig bedden.

Herfkens  Jésus à L'hopital

Foto van de kunstenaar


Klik hier als je die verzameling wenst te zien.

Herfkens zei bij een tentoonstelling over dit kunstproject:
“Het kruisbeeld is in veel gevallen vervangen door een Boeddhabeeld. De verontrustende gruweldood van Jezus heeft plaatsgemaakt voor de rustgevende verstilling van Boeddha. Want wie wil er nu een martelscène in zijn interieur? Eeuwenlang heeft Jezus voor ons heil aan het kruis gehangen. Nu wordt hij, onbegrepen, afgedankt en verbannen uit onze leefomgeving. Stank voor dank. Dit is tragisch. Kunnen we hem niet op zijn minst van zijn kruis afhalen en hem zijn welverdiende rust geven? Misschien begrijpen we zijn ideeën niet, maar enige dank en verzorging voor de verleende diensten is op zijn plaats.”
Bespreek
- Roept een kruisbeeld ook marteling bij je op? Hoe komt dat?
- De kunstenaar heeft het over de verleende diensten van Jezus. Wat stel je je daarbij voor?