Loading...
 

OLIJFBERG

2 Olijfhof C. Leterme

OLIJFBERG

Foto © Chantal Leterme (Israël 2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

De Olijfberg ligt ten oosten van Jeruzalem en maakt deel uit van een bergrug die van noord naar zuid loopt. Het hoogste punt is 827 meter hoog.
De Olijfberg ligt op ongeveer een kwartier stappen van Jeruzalem, op de weg naar Betanië.

Aan de voet van de Olijfberg ligt het Kidrondal. De Kidron is een beek die meestal droog ligt en het regenwater verzamelt dat komt van de Olijfberg en de Tempelberg, waarop de tempel van Jeruzalem gebouwd werd.

Omdat de Olijfberg hoger ligt dan Jeruzalem, had men van daar uit een mooi zicht op de tempel.

Zicht Op De Tempel2

Let op de begraafplaats aan de voet van de Olijfberg
Betekenis van de naam

De berg dankt zijn naam aan de olijfgaarden op de berg, die belangrijk waren voor de productie van olijven.
Ook nu nog staan er een paar bomen die teruggaan tot de tijd van Jezus (scheuten van scheuten van ...)!

Olijfbomen

Wetenswaardigheden

Populaire begraafplaats

De profeet Zacharia schreef (Zacharia 14, 4) dat God op de Olijfberg op het einde der tijden zal beginnen met het tot leven wekken van alle overledenen. Daarom is de Olijfberg altijd al een populaire begraafplaats geweest. Tot op vandaag worden er doden begraven.

Olijfberg Graven

Op de Olijfberg zijn ongeveer 150.000 graven. Daar zijn ook graven van bekende personen zoals de profeet Zacharia (herkenbaar aan het piramide-vormige dak), Absalom (zoon van David) en heel veel rabbijnen.

Zkharia Hezir TombsLaatste levensdagen van Jezus

De Olijfberg is een belangrijke plek in het verhaal over Jezus’ dood en verrijzenis, het paasverhaal. Daar ging Jezus naartoe na de laatste keer dat Hij samen met zijn apostelen had gegeten.
Aan de voet van de berg ligt Getsemane (= olijvenpers), waar Jezus werd gearresteerd.De hemelvaart van Jezus

Op de top van de Olijfberg wordt de hemelvaart van Jezus herdacht met de Hemelvaartsmoskee. Op het achthoekig moskeeplein staat ook de kapel van de Hemelvaart.

Jerusalem Hemelvaartskerk

Een eerste kapel werd rond 380 na Christus gebouwd. Dat gebouw had geen koepel en was open aan de bovenkant. Het sobere kale gebouw dat nu te zien is, is een verbouwing van rond 1152 door de kruisvaarders. In die kapel toont men een voetafdruk op een steen als tastbaar 'bewijs' van de hemelvaart van Jezus.

Jesus Footprint

De Olijfberg in de Bijbel

Oude Testament

2 Samuël 15, 30
"David ging de helling van de Olijfberg op. Wenend ging hij naar boven, het hoofd omhuld en barrevoets; ook al degenen die hem vergezelden hadden hun hoofd omhuld en gingen wenend de berg op."Nieuwe Testament

Matteüs 24,1-3 (// Marcus 13, 1-4)
Hierop verliet Jezus de tempel. Toen Hij een eindweegs gegaan was, kwamen zijn leerlingen bij Hem lopen en wezen Hem op de gebouwen van het heiligdom. Maar Hij zei: 'Ziet ge dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: geen steen zal hier op de andere gelaten worden, alles zal worden verwoest.' En nadat Hij zich had neergezet op de Olijfberg, vroegen de leerlingen Hem, terwijl er verder niemand bij was: 'Zeg ons, wanneer dat zal gebeuren en wat zal het teken zijn van uw komst en van de voleinding van de wereld.'

Lees bij Matteüs // Lees bij Marcus

Jezus vertelt op de Olijfberg aan zijn leerlingen over het einde van de wereld en de komst van de Mensenzoon.Matteüs 21, 1-2
"Toen zij Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage zond Jezus twee leerlingen uit met de opdracht: 'Gaat naar het dorp daar voor u en het eerste dat gij zult vinden is een vastgebonden ezelin met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij.'"

Lees meer

De intocht van Jezus in Jeruzalem.Lucas 21, 37
"Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar de nachten ging Hij buiten doorbrengen op de Olijfberg."

Jezus overnacht op de Olijfberg.Matteüs 26, 36
"Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsémane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: 'Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.'"

Lees meer

Jezus in Getsemane, gelegen op de Olijfberg