Loading...
 

PATMOS

2 Chora Of Patmos Wikimedia Commons

PATMOS

Foto © Wikimedia commons


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Patmos is een klein Grieks rotseiland (ongeveer 34 km²) van de groep der Sporaden, dat vulkanisch is van oorsprong. Het ligt in de Egeïsche Zee, 90 km ten zuidwesten van Efeze.

Klik hier voor een kennismaking.Meer over Patmos

Griekse mythen vertellen over Patmos:
Zeus zou het eiland aan zijn dochter Artemis hebben gegeven.
Orestes zou op het eiland geschuild hebben en er de Artemistempel gebouwd hebben, die zou gestaan hebben op de plaats waar nu het Johannesklooster staat.


1088
Stichting van het beroemde Johannesklooster.

1537
De Turken veroverden Patmos. Doordat ze de zeerovers verdreven naar westelijke gebieden in de Middellandse Zee, begon een bloeiperiode voor het eiland.
Het bestuur van het eiland lieten ze over aan de monniken. Die spanden zich in om het christelijke geloof en de Griekse taal en cultuur te verspreiden.

1713
Oprichting van een invloedrijke kerkelijke hogeschool op Patmos.

1832
Na de erkenning van de Griekse onafhankelijkheid bleef het eiland onder Ottomaans / Turks bewind.

Begin 20e eeuw
Het eiland Patmos werd, net als de gehele Dodekanesos, Italiaans grondgebied.

1948
Definitieve aansluiting bij Griekenland.Johannes en Patmos

Omdat de naam Johannes in de eerste eeuwen van onze jaartelling nogal courant was, kan men zich vragen stellen over de identiteit van Johannes op Patmos. Wellicht was hij niet de apostel Johannes en ook niet de evangelist Johannes, maar iemand die behoorde tot de vroegchristelijke gemeenschap in Klein-Azië en verbannen werd rond 95 na Christus naar het eiland Patmos omdat hij christen was.
Na de dood van Domitianus in 97 zou hij naar Efeze teruggekeerd zijn waar hij op hoge leeftijd stierf.

Alpocalypse Cave Wikipedia

De grot waar hij zou verbleven hebben, bestaat nog steeds en is nog steeds in een redelijk authentieke staat te bezichtigen. Men kan er de natuurlijke lessenaar zien die hij gebruikt zou hebben om de apokalyps op te schrijven, de nis waarin hij zijn hoofd legde bij het slapen, het uitzicht vanuit de grot op de zee, die hij vaak vermeldde in zijn boek. Er is ook een scheur in het plafond te zien die, volgens de overlevering, ontstond tijdens een zeer heftig visioen.Actuele situatie

Ondanks de ontwikkeling van het toerisme blijft de morele en spirituele uitstraling van de monniken op het eiland erg groot, en bepalen de religieuze feestdagen in grote mate het levensritme van de inwoners.

Op het eiland worden wijndruiven, olijven en tomaten verbouwd, maar de meeste inwoners leven van de visserij en vooral van het toerisme.

Wetenswaardigheden

Chora

Het stadje Chorá, de hoofdstad van Patmos, ontstond aan de voet van het klooster omdat de ambachtslui en kunstenaars, die meewerkten aan de bouw van het klooster er zich met hun families kwamen vestigen en bescherming vonden tegen de dreigende zeerovers.

Het Klooster van de heilige Johannes "de Theoloog" werd in 1088 gesticht door de monnik Christódoulos (+1093), met de toestemming van de Byzantijnse keizer Alexios I Comnenus. Het werd gebouwd bij de Grot van de Apokalyps waar Johannes in het jaar 95 tijdens zijn verbanning door keizer Domitianus het laatste boek van het Nieuwe Testament zou hebben geschreven.
In het klooster dat lijkt op een fort tegen piraten, bewaardt men de lange stichtingsoorkonde van Alexios I. In het museum zijn prachtige iconen, handgeschreven boeken, klederdrachten en historische voorwerpen te zien.

Patmos in de Bijbel

Nieuwe Testament

Apokalyps 1, 9
"Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het eiland Patmos om wille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus."
Lees meer