Loading...
 

2e paaszondag C - tweede lezing

2 Alfa En Omega


…page…

Apokalyps 1,9-11a.12-13.17-19 : Overwinning op de dood

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1967-1968)

Vrienden, ik heb het moeilijk, net als jullie. Maar omdat we samen Gods volk zijn, zullen we geduldig volhouden. En Jezus zal ons helpen.
Ik vertelde de mensen over God en over Jezus. Daardoor kwam ik op het eiland Patmos terecht. Op een zondag, de dag van de Heer, kreeg ik een bijzondere droom. Ik hoorde een luide stem achter me, een stem die klonk als een trompet. De stem zei: ‘Schrijf in een boek alles op wat je ziet.
En stuur dat boek naar de zeven kerken.’ (…)

Ik wilde zien wie er tegen me sprak, en draaide me om. Ik zag zeven gouden kandelaars. En tussen de kandelaars stond iemand die eruitzag als een mens.
Hij had een lange mantel aan, en een gouden band om zijn borst. (…)
Toen ik hem zag, schrok ik heel erg, en ik viel languit op de grond alsof ik dood was. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei:
‘Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft! Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de macht gekregen over de dood en het land van de dood.
Schrijf op wat je gezien hebt. Vertel wat er nu gebeurt, en wat er daarna zal gebeuren.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C.Leterme)

Ik, Johannes, je broeder die net als jullie in ellende verkeer,
maar tegelijk deel in het koninkrijk en de verwachting van Jezus.
Ik was op het eiland Patmos omdat ik over God sprak en over Jezus.
Zondag raakte ik in extase.
Achter me hoorde ik een stem, luid als een bazuin, die zei:
“Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven kerken:
(Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Loadicea.)

Ik keerde me om om te zien wie er tegen me sprak.
Toen ik dat deed, zag ik zeven gouden staande lampen,
en daartussen iemand als een mens,
gekleed in een gewaad tot aan de voeten,
en met een gouden band rond zijn middel.

(Zijn hoofd en haren waren als sneeuwwitte wol,
zijn ogen vlamden als vuur.
Zijn voeten gloeiden als koperbrons in de oven
en zijn stem klonk als het gedruis van massa’s water.
In zijn rechterhand hield Hij zeven sterren,
en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard.
En zijn gezicht schitterde als de felle zon. )

Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten.
Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei:
“Vrees niet. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende.
Ik was dood, en zie, Ik leef in de eeuwen der eeuwen.
En Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Schrijf op wat je gezien hebt, wat er nu is
en wat en hierna zal gebeuren.Stilstaan bij …

Johannes
De evangelist Johannes zou rond 95 na Christus verbannen geweest zijn naar het eiland Patmos. Daar toont men nog de Grot waar hij het boek Openbaring of Apocalyps zou geschreven hebben.
Maar de schrijver Johannes kan ook een onbekende vroegchristelijke auteur geweest zijn.

Zeven
Symbool voor totaliteit en volkomenheid (zeven zegels, zeven horens, zeven ogen, zeven engelen, zeven donderslagen, zevenkoppige draak, zeven gouden schalen, zeven kerken.)

Patmos
Patmos is een klein eiland dat ligt in de Egeïsche Zee (ca. 34 km²) en vulkanisch is van oorsprong.

Efeze
Efeze was de belangrijkste van de zeven steden die Johannes vermeldt. De stad op 80 kilometer van Patmos.
Klik hier voor meer info over Efeze.

Pergamum
In de oudheid een rijke en machtige stad in Klein-Azië.
(Nu: Bergama in Turkije)

Laodicea
Klik hier voor meer info over Laodicea.

Ik ben het
Herinnert aan de betekenis die God gaf aan de naam Jahwe (= Ik ben, die Ik ben) toen Hij Mozes riep om zijn volk te leiden uit Egypte.

De eerste en de laatste
‘De eerste en de laatste’ wordt visueel voorgesteld met de eerste en laatste letter uit het Griekse alfabet (alfa en omega). Wanneer men van God of Jezus zegt dat zij de eerste en de laatste zijn, wil men ermee zeggen dat ze aan het begin en einde van alles staan.
Alfa en omega maken deel uit van de versiering van de paaskaars.

Bij de tekst

De schrijver

De Johannes die deze tekst schreef in de tweede helft van de eerste eeuw, leefde omwille van zijn geloof, als banneling op het eiland Patmos (voor de Klein-Aziatische kust).
Er waren toen al christenen tot in Klein-Azië, maar veel van hen zouden gevangen genomen of gedood zijn door de Romeinen.Inhoud

In dit fragment verwijst de stem die tot Johannes spreekt naar de overwinning op de dood. Hij maakt zichzelf bekend met ‘Ik ben’, woorden die herinneren aan Jahwe, de naam van God.Zeven brieven

In de brieven die Johannes schreef aan zeven kerken, sprak hij ze moed in en riep hij ze op om trouw te blijven aan God en Jezus. Elk van die kerken kreeg waardering, maar werd ook gewezen op dingen die beter kunnen, zodat ze nog dichter bij God en Jezus kunnen leven.
Elke brief eindigt met een oproep en een belofte: ‘Laat de woorden
van de Heilige Geest goed tot je doordringen. Als jullie volhouden …’

Bijbel en kunst

H. MEMLING

Johannes op Patmos (1479)

Memling Johannes In Patmos

Olieverf op paneel (176 × 79 cm)
Memlingmuseum, St.-Janshospitaal, Brugge

Dit werk van de Vlaamse schilder Hans Memling (ca. 1433 – 1494) is de rechtervleugel van de Johannestriptiek in de kapel van het Sint-Janshospitaal te Brugge.

Johannestriptiek Brugge

Kapel van het Sint-Janshospitaal