Loading...
 

Psalm 112

Psalm 112: Het leven van de rechtvaardige

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 999-1000)

Halleluja!

Gelukkig zijn mensen die trouw zijn aan de Heer
en willen leven volgens zijn wetten.
Hun kinderen hebben veel invloed,
de Heer maakt hen gelukkig.

Het gaat goed met zulke mensen,
ze worden steeds rijker.
Alles wat ze doen, is goed.
Ze helpen mensen die goed willen leven,
ze zijn voor hen als een licht in het donker.
Ze helpen mensen in nood,
ze zijn eerlijk en vol liefde.

Het gaat goed met mensen die geld weggeven
en daar niets voor terugvragen.
Het gaat goed met mensen die eerlijk zakendoen.
Er zal hun geen kwaad overkomen.
Hun goedheid wordt nooit vergeten.

Van slecht nieuws worden ze niet bang.
Ze vertrouwen op de Heer, ze twijfelen niet.
Ze maken zich geen zorgen, ze hebben geen angst.
Ze weten dat ze zullen winnen van hun vijanden.

Ze geven veel aan arme mensen,
alles wat ze doen, is goed.
Anderen hebben veel respect voor hen.

Als slechte mensen dat zien,
worden ze kwaad.
Ze worden woedend,
want zij krijgen nooit wat ze willen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleluja!

Gelukkig de man die God respecteert
en vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kinderen zullen machtig zijn op aarde,
Zij die oprecht zijn, worden gezegend.

Welvaart en voorspoed zullen wonen in zijn huis,
zijn gerechtigheid houdt altijd stand.
Wie oprecht is, straalt als licht in het donker:
hij is goed, liefdevol en rechtvaardig.

Wie vrijgevig is en eerlijk zaken doet,
zal het goed hebben.
Wie rechtvaardig is, zal niets overkomen:
zijn naam blijft eeuwig leven.

Hij moet niet bang zijn voor slecht nieuws,
want hij vertrouwt altijd op God.
Zijn hart kent geen vrees.
Uiteindelijk ziet hij dat zijn vijanden verslagen zijn.

Hij geeft overvloedig waar tekorten zijn. Hij is altijd goed.
Zijn hoorn is hoog opgericht.
Boze mensen zien dat vol afgunst.
Knarsetandend verliezen ze de moed,
want van hun plannen komt niets terecht.Stilstaan bij …

Genadig, barmhartig, rechtvaardig / Goed, liefdevol en rechtvaardig
Gewoonlijk zijn dit eigenschappen van God, maar in deze psalm worden ze toegeschreven aan iemand die ontzag, respect heeft voor God.

Hoorn
De hoorn verwijst naar de stootkracht van gehoornde dieren, maar ook naar: weerbaarheid, vitaliteit, zelfbewustzijn, aanzien.

Bij de tekst

Beatus vir

Psalm 112 is vooral bekend onder de titel ‘beatus vir’, de eerste woorden van deze psalm in de Latijnse vertaling.’Wijsheid’-psalm

Een ‘wijsheid’-psalm wijst de weg om de zegen van God te kunnen ontvangen: wie doet wat God graag heeft, krijgt het ware geluk. Wie daar niet voor kiest is verloren.

Dit zijn de ‘wijsheid’-psalmen in het boek ‘Psalmen’: 1, 49, 73, 112, 127, 128, 133.Acrostichon

In een vertaling valt dat helemaal niet op, maar in het Hebreeuws begint elke zin van deze psalm met een volgende letter van het alfabet. Omdat er 22 Hebreeuwse lettertekens zijn, bestaat die psalm uit 22 verzen. Misschien was dit bedoeld als geheugensteun.

Bijbel en kunst

Muziek

Mozarabisch gezang

Klik hier om deze uitvoering te beluisteren.
Het Mozarabisch is een Romaanse taal die tot het eind van de middeleeuwen gesproken werd door Mozaraben. Dit waren Spaanse christenen, die onder Moors bestuur leefden tijdens de Reconquista (= het heroveren van gebieden in Spanje op de Moren).A. Vivaldi

Klik hier om deze uitvoering te beluisteren.

Suggestie

Jongeren

BELEVEN

Acrostichon

Zoek in deze psalm een woord dat je treft.
Zet de letters van dit woord onder elkaar.
Schrijf een gedicht waarbij elk vers begint met een volgende letter van het woord dat je uitkoos.

Bijvoorbeeld: Liefdevol

L …………………………………………………..
I …………………………………………………..
E …………………………………………………..
F …………………………………………………..
D …………………………………………………..
E …………………………………………………..
V …………………………………………………..
O …………………………………………………..
L …………………………………………………..