Loading...
 

Psalm 68

2 Regen


…page

Psalm 68: Een processielied

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van David.
Een psalm. Een lied.

Sta op God, laat uw vijanden uiteenstuiven
en uw tegenstanders voor U vluchten.
Zoals de wind de rook wegwaait,
zoals was wegsmelt voor vuur,
zo vergaat het met wie boos is
voor het aangezicht van God.
Maar wie rechtvaardig is, juicht en jubelt van vreugde
en verheugt en verblijdt zich voor God.

Zing voor God, loof zijn naam met liederen,
bereid een weg voor Hem die op wolken rijdt.
Jahwe is zijn naam. Juich als Hij verschijnt.
Vader van wezen, pleiter van weduwen,
zo is God in zijn heilige woning.
Hij geeft een thuis aan wie eenzaam is,
en vrijheid en voorspoed aan gevangenen.
Maar wie tegen Hem opstandig is,
moet wonen in de wildernis.God, toen U uw volk leidde,
toen U door de woestijn trok, beefde de aarde.
De regen stortte neer voor God, de God van Israël.

U zond uw milde regen, God,
en gaf uw uitgeputte land nieuwe kracht,
zodat uw volk daar kon wonen.
In uw goedheid hebt u het land bereid,
voor wie verdrukt werden, o God.

De Heer zond zijn boodschap,
een blij nieuws dat vrouwen verkondigden:
‘Koningen en legers zijn gevlucht’
Huisvouwen verdeelden de buit:
duivenvleugels, bedekt met zilver
en slagpennen met de weerschijn van goud.
Want God dreef de koningen uiteen,
zoals Hij sneeuw op de Salmon laat stuiven.

O berg van God, berg van Basan, berg met vele toppen:
Wat kijk je afgunstig naar de berg
die God gekozen heeft als zijn woonplaats?
Ja God zal er voor altijd wonen.

Tienduizend strijdwagens had God, duizendtallen boogschutters.
God kwam van de Sinaï naar de heilige plaats.
U voerde gevangenen mee, eiste gaven van de mensen,
ook van hen die in opstand tegen U kwamen,
zodat U bij hen kon wonen.

Gezegend de Heer, die ons elke dag draagt, God van ons geluk.
Hij, God die ons redt, bij Hem is een weg uit de dood.

God die de schedel van zijn vijanden verplettert,
de schedel van wie leeft in ongerechtigheid.
God zegt: 'Ik haal hen uit Basan, zelfs uit de diepte van de zee,
dan staan jullie met jullie voeten in het bloed van de vijand,
en de tong van uw honden krijgt wat eens tot de vijand behoorde.

Zie, God, uw feestelijke processies.
De processies van mijn God, van mijn Koning
die naar de tempel gaan.
De zangers gaan voorop, daarachter de muzikanten.
Daar tussenin de meisjes met tamboerijnen.

Allemaal loven ze God, de bron van Israël.
Vooraan loopt Benjamin, de jongste,
dan volgen de prinsen van Juda,
de prinsen van Zebulon en die van Naftali.God, laat ons uw macht zien
God die in ons voordeel hebt gehandeld.
Koningen zullen U geschenken brengen
voor uw tempel hoog boven Jeruzalem.

Straf de wilde dieren in het riet, de troep stieren en hun kalveren
totdat de volkeren voor U neerknielen
en staven zilver en goud aanbrengen.
Verspreid de volkeren die plezier vinden in de strijd.
Voorwerpen in brons worden gebracht vanuit Egypte.
Ethiopië haast zich om geschenken te geven aan God.

Koninkrijken van de wereld,
zing de lof van God, zing bij de harp voor Hem,
die rijdt in de hemel der hemelen.
Hoor! Hij spreekt met machtige stem.

Erken de macht van God: Hij heerst over Israël.
Zijn kracht zetelt in de wolken.
Indrukwekkend is God, de God van Israël, in zijn heiligdom.
Hij is het die sterkte en kracht geeft aan zijn volk.
Gezegend zij God!Stilstaan bij…

Opstaan
Elke keer dat men de ark verplaatste zei Mozes: ‘Sta op, Heer, laat uw vijanden uiteenstuiven en uw tegenstanders voor U vluchten.’ (Numeri 10, 35)

Woestijn
Herinnering aan de veertig jaar durende tocht door de woestijn, bij de uittocht uit Egypte.
Ook het beeld van een eenzame plaats.

Wolken
Verwijzing naar de Kanaänitische god Baäl.

Sinaï
Berg waar God zijn wet gaf en waar Hij zijn verbond met Israël sloot.
Omdat dit de enige plaats in de psalmen is waarin Sinaï vermeldt wordt, vermoedt men dat deze naam nadien werd toegevoegd.

Duivenvleugels
Een erg onduidelijk beeld.
Is dit een verwijzing naar Israël? Naar Astarte, een Kanaänitische vruchtbaarheidsgodin?
Of herinneren deze vleugels aan strijdbanieren of aan de duiven als boodschappers van de overwinning?

Sneeuw
Een zeldzame keer in de Bijbel dat er over sneeuw gesproken wordt (ook in psalm 147).
Dit kan men zien als een beeld van overwinning.

Basan
Gebergte ten noordoosten van het meer van Galilea.
Dit gebergte werd ook het godengebergte genoemd, omwille van de hoge toppen ervan.

Salmon
(= De donkere berg)
Hoogstwaarschijnlijk was de Salmon een berg bij Sikem.

Benjamin, Juda, Zebulon, Naftali
Dit zijn de namen van vier van de twaalf stammen van het volk Israël.
Benjamin en Juda zijn twee stammen uit het zuiden van Israël.
Zebulon en Naftali zij twee stammen uit het noorden van Israël.

Stieren en kalveren
Misschien symboliseren de kalveren de volkeren, en de stieren hun koningen.

Bij de tekst

Processielied

De tekst lijkt op een lied dat gezonden werd bij een processie. Dat kan de processie geweest zijn bij het overbrengen van de ark naar Jeruzalem of een processie die dat gebeuren herdacht.Opbouw

Gebed
1-7: Lofzang

Herinnering aan historische gebeurtenissen
8-11: God leidt het volk door de woestijn
12-15: Het land wordt veroverd
16-19: God kiest Sion als zijn woonplaats
20-24: Redding voor Israël
25-28: Processie in het heiligdom

Gebed
29-31: God, toon uw macht
32-35: Lofzang