Loading...
 

Rit 11

IMG 0041

Woensdag 17 juli 2018

11e rit: Magdala - Kafarnaüm


10 Juli Detailkaart

De elfde rit in de RONDE VAN DE BIJBEL - editie 2019 – gaat van Magdala naar Kafarnaüm.
Kafarnaum, de plaats waar Jezus woonde, lag aan het meer van Galilea. In zijn huis heeft Hij een verlamde man genezen. De kleine stad was vol bedrijvigheid. Het was ook de plaats waar nogal wat van zijn leerlingen woonden (de broers Simon Petrus en Andreas, de broers Jacobus en Johannes, Matteüs die er tollenaar was), de familie van Jaïrus, de overste van de synagoge, een honderdman van wie Jezus een knecht / zoon genas.
De vrouw die de RONDE in Kafarnaüm bezoekt is De schoonmoeder van Petrus. Onrechtstreeks verneemt men zo dat Petrus getrouwd was en zijn schoonmoeder bij hem woonde. Dat huis bevond zich in de nabijheid van de synagoge. Later werd op zijn huis een kerk gebouwd.