Loading...
 

KAFARNAÜM

2 C.Leterme Kafanaüm 2012 08295

KAFARNAÜM

Foto © Chantal Leterme (Kafarnaüm - 2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kafarnaüm was een stad aan de noordwestkust van het meer van Galilea, die vooral door vissers werd bewoond. De plaats was een tussenstation op een handelsroute die Damascus met de Middellandse Zee en Egypte verbond, waar kooplieden met hun kamelen konden overnachten en proviand inslaan. De stad was één van de grensplaatsen waar kooplui tol moesten betalen aan de Romeinse bezetter en waar ook een Romeins garnizoen lag.Betekenis van de naam

= dorp / stad van Nahum, of dorp / stad van troost.Actuele situatie

Kafarnaüm is nu een ruïnestad. De plaats werd in de zevende eeuw verlaten nadat een aardbeving de streek totaal verwoestte. In de 19e eeuw begonnen de Franciscanen met het opgraven van Kafarnaüm.

Wetenswaardigheden

Woonplaats van Jezus

Jezus woonde in Kafarnaüm, in het huis waar vrienden een verlamde man door het dak lieten zakken (Marcus 2, 3). Ook verschillende van zijn leerlingen woonden in Kafarnaüm: de broers Simon Petrus en Andreas, de broers Jakobus en Johannes.

C. Leterme Israël 2012 08290

Foto © Chantal Leterme (Kafarnaüm - 2012)


Dat Jezus in Kafarnaüm aan het meer woonde, was volgens Matteüs (Matteüs 4, 13-16) de vervulling van een profetie van Jesaja 8, 23 - 9, 1: '… het land aan de zee dat een groot licht zal zien.' Voor hem was Jezus diegene die in woord en daad vervulde wat de profeten hebben gezegd.Synagoge te Kafarnaüm

2 C.Leterme 2012

Foto © Chantal Leterme (Kafarnaüm 2012)


De bekendste ruïne van Kafarnaüm is die van een synagoge op de oever van het Meer van Galilea. Die synagoge werd waarschijnlijk gebouwd aan het eind van de derde of in de vierde eeuw na Christus.

Archeologen vonden onder de funderingen basalten muren van een synagoge uit de eerste eeuw na Christus. Die synagoge kan gebouwd geweest zijn door een Romeinse honderdman.Huis van Petrus

C. Leterme Israël 2012  08297

Foto © Chantal Leterme (Kafarnaüm - 2012)


Niet ver van de synagoge vond men resten van een huis dat Petrus zou kunnen bewoond hebben. Men denkt dit omdat men in één van de hoeken in het Grieks de naam van Petrus vond samen met de afbeelding van een vissersboot.

Wellicht werd in de tweede eeuw over dat huis heen een gebouw opgetrokken dat groter was dan de omliggende woonhuizen. Misschien was dat een kerk. Onder de vloer die uit basaltplaten bestond, vond men lagen die teruggingen tot de eerste eeuw voor Christus.

Huizen in Kafarnaüm waren opgetrokken uit basaltblokken, zonder cement. Het basalt, een vulkanisch gesteente, was in Kafarnaüm afkomstig van een vroegere vulkaanuitbarsting op de Golan.
De daken bestonden uit lichte balken die met takken, stro en aarde waren bedekt.

Nog later werd een achtzijdige Byzantijnse kerk gebouwd boven op het vroegere 'huis van Petrus'.


In 1990 werd boven op de archeologische vondsten een nieuwe kerk gebouwd. Die kerk boven het 'huis van Petrus' steunt op acht zuilen, die herinneren aan de acht hoeken van de Byzantijnse kerk die rond 500 na Christus werd gebouwd.Via Maris

De Via Maris is de moderne naam voor de vroegere karavaanroute, die langs de Palestijnse kust liep. Tijdens de oudheid was dit de belangrijkste handelsweg tussen Egypte en de landen in noordoost-Azië.

Kafarnaüm in de Bijbel

Nieuwe Testament

. Matteüs 4, 12-23
De eerste leerlingen van Jezus woonden in Kafarnaüm. Marcus 1, 21-28
Jezus kwam in de synagoge van Kafarnaüm, de plaats waar Hij woonde.. Marcus 1, 29-39
Niet ver van de synagoge stond het huis van Petrus, waar ook zijn schoonmoeder woonde. Op een dag lag ze met hevige koorts in bed.