Loading...
 

SARA

SARA


…page…

Wie was Sara?

De naam 'Sara'

‘Sara’ betekent ‘voorname vrouw’, ‘prinses’, ‘vorstin’.
Het is onduidelijk of dit haar werkelijke eigennaam was of een titel die voor haar gebruikt werd en die stilaan is beginnen functioneren als een eigennaam.Vrouw van Abraham

Volgens de Bijbel was Sara was gehuwd met Abraham, een welstellende nomade, die tien jaar ouder was dan zij. Ze kregen geen kinderen omdat ze onvruchtbaar was. Een schande en oneer in de tijd waarin ze leefde. Maar omdat Abraham van God de belofte kreeg dat hij de vader zou worden van een groot volk, stelde Sara hem voor om met Hagar, haar Egyptische slavin, om te gaan zodat die in haar plaats zwanger kon worden. Zo werd Hagar de eerste met naam bekende draagmoeder in de geschiedenis. Later werd Hagar door Sara verstoten.Halfzus van Abraham

Zowel Sara als Abraham waren kinderen van Terach, maar elk hadden ze een andere moeder.
Dat Sara niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn halfzus was, gebruikte Abraham in een aantal situaties om er zijn voordeel uit te halen:
.
Wanneer ze op bezoek waren bij de farao, zei Abraham dat hij de broer van Sara was, omdat hij vreesde dat de farao hem zou vermoorden als hij vernam dat Abraham haar man was. Zo kwam het dat de farao zelfs heel vriendelijk voor hem was en hem overlaadde met geschenken.
.
Hetzelfde gebeurde wanneer Abraham en Sara bij koning Abimelek te gast waren. In een droom vernam de koning van God dat Sara getrouwd was en dat hij zou moeten sterven als hij Sara bij zich hield. De koning gaf nadien aan Abraham een zak met 1000 zilverstukken om aan Sara te geven.Moeder van Isaak

Als Sara dan toch een zoon kreeg, zag men dat als een inbreng van God zelf. Met zijn geboorte werd het geslacht van Abraham beveiligd.
Maar toen Abraham zijn zoon na een tijd wilde offeren volgens de gebruiken van zijn tijd, gebeurde dit onder groot verdriet van zijn moeder. Volgens de legende was dit de oorzaak van haar dood.
Toen Sara gestorven was, kocht Abraham in Hebron een familiegraf van de Hettieten, zodat Sara toch op eigen grond begraven kon worden, niettegenstaande ze in een ander land verbleef.

Sara en kunst

ANONIEM

Sara en Abraham

Santa Maria Maggiore

Mozaïek in de Santa Maria Maggiore (Rome)


Helemaal links is Sara bezig met het bereiden van de broden op bevel van Abraham.
Naast dit tafereel bedient Abraham de drie engelen die achter een tafel zitten.

ANONIEM

Icoon

5 Sarah And Abraham Icoon

De icoon van Roebljew over dit gebeuren is zo bekend, dat men zich niet realiseert dat deze voorstelling vaak voorkomt op iconen.
Merk op deze icoon de aanwezigheid van Sara en Abraham.

REMBRANDT

Abraham bedient de drie engelen

Rembrandt Abraham Serving The Three Angels

Abraham brengt de drie engelen te eten, terwijl Sara van achter een deur toekijkt.

Sara in ‘bijbelin1000seconden'

. Genesis 18, 1-10a: De gastvrijheid van Abraham
. Genesis 22, 1-18: Abraham en Isaak