Loading...
 

SINAÏWOESTIJN

2 Sinaï Wikimedia

SINAÏWOESTIJN

Foto: Wikimedia Commons


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart Egypte

© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen


De Sinaï is de naam voor het driehoekige schiereiland van Egypte dat ligt tussen Azië en Afrika. Dit woestijngebied is een randgebied van de grote Arabische Woestijn.
De Sinaï maakt ook deel uit van een grote slenk in de aardkorst vanaf Oost-Afrika door de Rode Zee, de Golf van Akaba naar de Dode Zee en de Jordaanvallei. Omdat de Sinaï op deze breuklijn ligt, verplaatst die zich elk jaar 0,5 tot 2 centimeter verder van Afrika.Betekenis van de naam

In de Bijbel komt het woord ‘Sinaïwoestijn’ niet voor. Er wordt wel geschreven over de woestijn van Sin (Exodus 16, 1 en Numeri 33, 11). Het is ook niet duidelijk of hiermee de huidige Sinaïwoestijn bedoeld werd.
Nogal wat exegeten nemen aan dat de naam Sin te maken heeft met de Babylonische maangod Sin. De Sinaï of de Sinaïberg zou dan de berg van Sin geweest zijn.

In de Bijbel wordt niet alleen over de berg Sinaï gesproken, maar ook over de berg Horeb, waarmee waarschijnlijk dezelfde plaats bedoeld wordt.
Horeb zou ‘gloeiend’, ‘hitte’ betekenen en zo een mogelijke verwijzing zijn naar de zon. In dat geval zijn de Sinaï en de Horeb de ‘bergen van de maan en de zon’.Archeologisch onderzoek

De Sinaïwoestijn is vooral bekend van de Bijbel die schrijft over een veertigtal jaren durende tocht van de Israëlieten onder leiding van Mozes.
Maar bij de uitgebreide onderzoekingen in dit gebied, heeft men vastgesteld dat er in de Sinaï nergens sporen te vinden zijn van zo’n Israëlische rondzwerving of bewoning.Actuele situatie

De Sinaï leeft op dit moment van toerisme en beveiliging aan de Rode Zee, wat nomadische veeteelt (schapen, geiten en kamelen), visvangst, illegale handel (o.a. het smokkelen van wapens en munitie) en illegale landbouw (verdovende middelen).
Sinds 2000 waren er verschillende terreuraanslagen tegen toeristen, het leger en de politie. Een aantal van die aanslagen gebeurde uit frustratie voor de armoede waarmee veel Bedoeïenen uit de streek te maken hebben. Hiermee hoopten ze op meer aandacht van de regering voor hun situatie.
Andere aanslagen werden uitgevoerd door extremistische Islamitische terroristische organisaties.

Wetenswaardigheden

Woestijn

Een woestijn is meestal een dun bevolkt en steenachtig gebied, waar planten en struiken maar moeilijk kunnen groeien.
Het meest levensbedreigende aan een woestijn is het gebrek aan water.Tocht door de woestijn

Het is moeilijk om dé route te reconstrueren van de tocht door de woestijn op basis van de teksten in de Bijbel, omdat veel van de genoemde plaatsen niet meer te identificeren zijn.
Nu veronderstelt men dat de routebeschrijvingen in de Bijbel eerder afgeleid zijn van latere pelgrimstochten dan dat het herinneringen zijn aan een reële tocht door de woestijn.

De Sinaïwoestijn in de Bijbel

Oude Testament

Exodus 16, 1-3
“Van Elim trok heel de gemeenschap van de Israëlieten verder en bereikte de woestijn van Sin, tussen Elim en de Sinaï. Het was de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte. Toen ze in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden tegen hen: `Waren we maar door Jahwe's hand gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten. Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten omkomen.'”

Lees meer

Niet iedereen was enthousiast over de tocht door de woestijn: men moest het comfort van het leven in Egypte loslaten.Deuteronomium 2, 7
“Gij weet toch dat Jahwe uw God alles wat gij doet gezegend heeft: Hij heeft voor u gezorgd op uw tocht door die grote woestijn; al die veertig jaren is Jahwe uw God met u geweest, zodat het u aan niets heeft ontbroken.”

De tocht door de woestijn wordt ervaren als een test én een voorbereiding op het leven in het Beloofde Land.