Loading...
 

TARSUS

2 Tarsus Gozlukule1


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart
Google maps

Tarsus ligt / lag aan de monding van de Cydnus, op ongeveer 15 km van de Middellandse Zee. Ten noorden en ten westen van de stad ligt het Taurusgebergte.Over de naam van de stad

De naam Tarsis werd gegeven door Griekse kolonisten in de negende eeuw voor Christus.Meer over Tarsus

Rond 1200 voor Christus was Tarsus een belangrijke stad van de Hetieten.

Onder de heerschappij van de Romeinen was Tarsus een bloeiende havenstad, de hoofdstad van Cilicië, een provincie die de vruchtbare vlakte besloeg in het zuid-oosten van het huidige Turkije.

De stad was een knooppunt tussen de Grieks-Romeinse cultuur van het Westen (die Alexander de Grote bracht) en de Semitisch-Babylonische cultuur van het Oosten. Dit was te danken aan haar strategische ligging in de buurt van de zee en van de karavaanwegen naar het Oosten.
De stad had tientallen tempels, paleizen, theaters en sportscholen. In de tijd van Paulus was ze beroemd om haar wijsgerige scholen, die concurreerden met scholen in Athene en Alexandrië.

De stad ligt op ongeveer 720 kilometer van Jeruzalem. Een afstand die men vroeger deels met een boot aflegde (via Caesarea), of helemaal te voet in een zestal weken als men 20 kilometer per dag stapte.Paulus en Tarsus

In het boek Handelingen schrijft Lucas dat Paulus zich een bewoner van Tarsus noemt. Maar Paulus zelf schrijft daar niets over in zijn brieven.

Op het einde van de vierde eeuw schreef de kerkvader Hiëronymus dat de ouders van Paulus kwamen uit Gisjala, een streek in Judea. Toen de Romeinen die streek verwoestten vluchtten ze naar Tarsus.
Was Paulus toen al geboren?
Is hij geboren toen zijn ouders in Tarsus woonden?
In Tarsus zelf weten ze zeker dat Paulus daar geboren is, want men toont er de fundamenten van 'het geboortehuis van Paulus':

Geboortehuis Van Paulus
In het centrum van Tarsus herinneren nog twee plaatsen aan Paulus: de St. Pauluskerk en de St. Paulusbron, waar hij regelmatig zou van gedronken hebben.

St. Pauluskerk


Pauluskirche

Sint-PauluskerkSt. Paulus Bron

Sint-Paulusbron
Actuele situatie

De hellenistische stad, die Paulus gekend heeft, ging ten onder aan oorlogen en verzanding. De ruïnes ervan liggen nu grotendeels onder
de huidige Turkse stad.
Wetenswaardigheden

Romeins burgerrecht

Het Romeinse burgerrecht gaf de Romeinse burger stemrecht, recht van eigendom, recht van huwelijk, recht van beroep in rechtszaken, recht om aan godsdienstige handelingen deel te nemen. Het verplichtte de drager ervan om een Romeinse naam te dragen. Een Romeins burger mocht niet geboeid of gegeseld worden en had het recht om in Rome terecht te staan.
Aanvankelijk kregen alleen vrijgeboren inwoners van Rome het Romeins burgerrecht. Toen het Rijk groter werd, werd dit recht ook verleend aan niet-Romeinen als beloning voor hun diensten of om hun loyauteit te verkrijgen. Ze kregen dan een certificaat (diploma civitatis Romanae) met hun Romeinse naam. Dit certificaat functioneerde in het hele Romeinse Rijk als identiteitsbewijs en gaf de burger recht op juridische bescherming.
De stad Tarsus heeft nooit als geheel het Romeinse burgerrecht ontvangen, zodat men vermoedt dat Paulus dit recht te danken heeft aan zijn ouders wegens bewezen diensten aan de Romeinen.


Burgerrecht

Dit bronzen plaatje vond men in 1988 langs de weg van Elst naar Valburg (Nederland). Daarop staat de tekst van het officieel Romeins document, waarin keizer Trajanus (98-117) verklaart dat hij het burgerrecht verleent aan een Bataaf die in het Romeinse leger heeft gediend. (Bron: www.collectiegelderland.nl)
Profeet Daniël

Tarsus Moskee

Tarsus Ulu Cami is de grootse moskee van de stad. Al-Ma’mun (kalief van de Abbasiden), Set (een zoon van Adam en Eva) en de profeet Daniël zouden hier begraven zijn.
Maar de begraafplaats van deze profeet wordt ook nog door zes andere plaatsen ter wereld geclaimd.Cleopatra

Poort Van Cleopatra

De Poort van Cleopatra (Kleopatra Kapisi) is een stadspoort van Tarsus die genoemd is naar de koningin Clepoatra VII van Egypte. Een legende vertelt dat Cleopatra hier in het jaar 41 voor Christus de Romeinse politicus en generaal Marcus Antonius ontmoette.
Die poort wordt ook 'Zeepoort' genoemd omdat ze – voor de verzanding - het dichtst bij de haven lag.Herinneringen aan de Romeinen in Tarsis

Oude Weg
Foto: Bible Places
Deze geplaveide straat die opgegraven werd, dateert uit de tweede eeuw voor Christus. Let op het hoogteverschil tussen de gebouwen van de huidige stad en de straat uit de oudheid.


Tarsus Aquaduct
Wat er nog rest van een aquaduct.

Tarsus in de Bijbel

Nieuwe Testament

Handelingen 9, 1-22: De roeping van Paulus
Handelingen 21, 15-40; 22, 1-29: Opnieuw in Jeruzalem