Loading...
 

TARSUS

Antik Yol Wikipedia

TARSUS

Foto: Wikipedia


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart

Google maps


Tarsus ligt / lag aan de monding van de Cydnus, op ongeveer 15 km van de Middellandse Zee. Ten noorden en ten westen van de stad ligt het Taurusgebergte.Over de naam van de stad

De naam Tarsis werd gegeven door Griekse kolonisten in de negende eeuw voor Christus.Meer over Tarsus

Rond 1200 voor Christus was Tarsus een belangrijke stad van de Hetieten.

Onder de heerschappij van de Romeinen was Tarsus een bloeiende havenstad, de hoofdstad van Cilicië, een provincie die de vruchtbare vlakte besloeg in het zuid-oosten van het huidige Turkije.

De stad was een knooppunt tussen de Grieks-Romeinse cultuur van het Westen (die Alexander de Grote bracht) en de Semitisch-Babylonische cultuur van het Oosten. Dit was te danken aan haar strategische ligging in de buurt van de zee en van de karavaanwegen naar het Oosten.
De stad had tientallen tempels, paleizen, theaters en sportscholen. Toen Paulus leefde, was ze beroemd om haar wijsgerige scholen, die concurreerden met scholen in Athene en Alexandrië.

De stad ligt op ongeveer 720 kilometer van Jeruzalem. Een afstand die men vroeger deels met een boot aflegde (via Caesarea), of helemaal te voet in een zestal weken als men 20 kilometer per dag stapte.Paulus en Tarsus

In het boek Handelingen schrijft Lucas dat Paulus zich een bewoner van Tarsus noemt. Maar Paulus zelf schrijft daar niets over in zijn brieven.

Op het einde van de vierde eeuw schreef de kerkvader Hiëronymus dat de ouders van Paulus kwamen uit Gisjala, een streek in Judea. Toen de Romeinen die streek verwoestten, vluchtten ze naar Tarsus.
Was Paulus toen al geboren?
Is hij geboren toen zijn ouders in Tarsus woonden?
In Tarsus zelf weten ze zeker dat Paulus daar geboren is, want men toont er de fundamenten van 'het geboortehuis van Paulus':

In het centrum van Tarsus herinneren nog twee plaatsen aan Paulus: de St. Pauluskerk en de St. Paulusbron, waar hij regelmatig zou van gedronken hebben.Actuele situatie

De hellenistische stad, die Paulus kende, ging ten onder aan oorlogen en verzanding. De ruïnes ervan liggen nu grotendeels onder
de huidige Turkse stad.

Wetenswaardigheden

Romeins burgerrecht

Het Romeinse burgerrecht gaf de Romeinse burger stemrecht, recht van eigendom, recht van huwelijk, recht van beroep in rechtszaken, recht om aan godsdienstige handelingen deel te nemen. Het verplichtte de drager ervan om een Romeinse naam te dragen. Een Romeins burger mocht niet geboeid of gegeseld worden en had het recht om in Rome terecht te staan.
Aanvankelijk kregen alleen vrijgeboren inwoners van Rome het Romeins burgerrecht. Toen het Rijk groter werd, werd dit recht ook verleend aan niet-Romeinen als beloning voor hun diensten of om hun loyauteit te verkrijgen. Ze kregen dan een certificaat (diploma civitatis Romanae) met hun Romeinse naam. Dit certificaat functioneerde in het hele Romeinse Rijk als identiteitsbewijs en gaf de burger recht op juridische bescherming.
De stad Tarsus heeft nooit als geheel het Romeinse burgerrecht ontvangen, zodat men vermoedt dat Paulus dit recht te danken heeft aan zijn ouders wegens bewezen diensten aan de Romeinen.Profeet Daniël

Tarsus Ulu Cami is de grootse moskee van de stad. Al-Ma’mun (kalief van de Abbasiden), Set (een zoon van Adam en Eva) en de profeet Daniël zouden hier begraven zijn.
Maar de begraafplaats van de profeet Daniël wordt ook nog door zes andere plaatsen in de wereld geclaimd.Cleopatra

De Poort van Cleopatra (Kleopatra Kapisi) is een stadspoort van Tarsus die genoemd is naar de koningin Clepoatra VII van Egypte. Een legende vertelt dat Cleopatra hier in het jaar 41 voor Christus de Romeinse politicus en generaal Marcus Antonius ontmoette.
Die poort wordt ook 'Zeepoort' genoemd omdat ze - voor de verzanding - het dichtst bij de haven lag.

Tarsus in de Bijbel

Nieuwe Testament

Handelingen 9, 11
"De Heer vervolgde: 'Begeef u naar de Rechte Straat en vraag in het huis van Judas naar Saulus van Tarsus. Hij is juist in gebed.'"
Lees meer


Handelingen 21, 39
"Maar Paulus zei: “Ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onaanzienlijke stad. En ik verzoek u: Sta mij toe het woord tot het volk te richten.”
Lees meer


Handelingen 22, 3-4
'Ik ben een Jood, geboren te Tarsus in Cilicië, maar hier in deze stad grootgebracht en aan de voeten van Gamaliël opgevoed volgens de strenge opvoeding van de voorvaderlijke Wet. Ik was een ijveraar voor God, zoals gij allen heden zijt, en heb deze Weg vervolgd ten dode toe, mannen en vrouwen in boeien geslagen en in de gevangenis geworpen.'
Lees meer