Loading...
 

TEKOA

Zicht Op Tekoa Vanaf Herodium

TEKOA

Foto Wikipedia


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

TEKOA

© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen


Tekoa ligt in de heuvels van Judea op 17 km ten zuidwesten van Jeruzalem, tussen Betlehem en Hebron.Betekenis van de naam

Tekoa betekent: 'paalomheining' en verwijst zo naar de tijd toen men nog in tenten woonde.
De Bijbelse benaming ‘Tekoa’ is terug te vinden in Tuqu' / Taqua / Teqoa
De naam van de ruïnes van het Bijbelse Tekoa is: Khirbet Tekoe.De geschiedenis van Tekoa

Tekoa was een plaats waar de bewoners vooral aan landbouw deden: de plaats was omringd door een vruchtbare vlakte.

Bij de ballingschap werd Tekoa helemaal verlaten.

Na de ballingschap werd de stad weer bevolkt. Inwoners van Tekoa hielpen mee bij de bouw van de muren van Jeruzalem.
Archeologische opgravingen wijzen op de aanwezigheid van pottenbakkers.Actuele situatie

Tuqu' is een Palestijnse stad, op 12 km ten zuidoosten van Betlehem en op 20 km ten noordoosten van Hebron. De stad werd gebouwd in de buurt van de Bijbelse plaats Tekoa (Thecoe), waar het ook zijn naam aan ontleent.

Tekoa is een Israëlische nederzetting op de West Bank, 16 km ten zuiden van Jeruzalem. In 2022 woonden er 4326 mensen.
De internationale gemeenschap vindt die Israëlische nederzettingen op de West Bank onwettig, iets wat door de Israëlische regering betwist wordt.

Wetenswaardigheden

Herodium

Wikipedia After The Rain (11257895063)

Foto Wikipedia
Zicht op het Herodium (rechts)


Vanuit Tekoa heeft men een zicht op het Herodium, de plaats waar Herodes de Grote een grote versterkte vesting liet bouwen en waar hij ook begraven werd.
Deze vesting die maar van één kant te bereiken was, was zo goed als oninneembaar.VIP in Tekoa

Profeet Amos

Tekoa was de plaats waar de profeet Amos van afkomstig was. Hij was een schapenfokker (Amos 1, 1), die ook moerbeivijgen (sycomoren) kweekte (Amos 7, 14).
Het beroep van schapenfokker werd meer gewaardeerd dan dat van een herder. Ook Mesa, de koning van Moab was een schapenfokker. Schapenfokkers uit Tekoa trokken naar steden als Jeruzalem en Samaria om er schapen en hun wol te verkopen. Zo kan het zijn dat Amos in Jeruzalem schapen leverde voor de offers in de tempel.
In zijn geschriften verraadt Amos zijn afkomst van het platteland door de beeldspraak die Hij gebruikt.
Lees meer over de profeet Amos.

Tekoa in de Bijbel

Oude Testament

Amos 1, 1
"Dit zijn de woorden van Amos, een schapenfokker uit Tekoa, visioenen over Israël, die hij zag in de tijd van Uzzia, de koning van Juda, en van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving."

'RONDE van de BIJBEL'

Tekoa was de 'aankomstplaats' van de 'RONDE van de BIJBEL' met als thema's: vijgen, pottenbakker.