Loading...
 

Vijfde paaszondag B

B Paaszondag 5

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Verbondenheid.


1e lezingToen Saulus, de grote vervolger van de christenen, zelf christen werd, konden de christenen dat niet geloven. Gelukkig was er Barnabas die zich zijn lot aantrok en voor hem pleitte.
TussenzangPsalm 22 looft en dankt God.
2e lezingJohannes herinnert eraan dat God ons oproept van harte te geloven in zijn Zoon en van elkaar te houden.
EvangelieJezus vergelijkt zich met de wijnstok. Zij die Hem volgen vergelijkt Hij met de ranken. Zijn Vader is dan de wijngaardenier die het nodige snoeiwerk doet, zodat de ranken veel druiven dragen.Extra
. Vijftigdagentijd
. Verbondenheid
. Lezingen tijdens de 5e week in de paastijd