Loading...
 

Wijsheid 2, 23-24. 3, 1-9

2 Abstract

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Wijsheid 2, 23-24; 3, 1-9: De zielen van de rechtvaardigen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God heeft de mens geschapen
voor een onsterfelijk leven
en Hij maakte hem
tot een beeld van zijn eigen eeuwigheid.
Maar door de afgunst van de duivel
kwam de dood in de wereld
en wordt hij ondergaan door de aanhangers van de duivel.


De zielen van de rechtvaardigen
worden door de hand van God gedragen.
Geen enkele foltering zal hen raken.
In de ogen van dwazen lijken ze te sterven.
Hun heengaan ziet men als een ongeluk,
hun verdwijnen uit ons midden als een ramp.
Maar ze zijn in vrede.
Ook al worden ze naar de mening van de mensen gestraft.
Voor hen is er alle hoop op onsterfelijkheid.

Na een korte straf ontvangen ze grote weldaden,
want God stelt hen op de proef en bevindt hen waardig.
Hij louterde hen zoals goud in een smeltoven,
en aanvaardde hen als een brandoffer.

Als de tijd van hun oordeel komt, zullen ze branden
en als vlammen door een stoppelveld jagen.
Zij zullen rechtspreken over de naties en heersen over de volkeren
en God zal voor altijd hun koning zijn.
Zij die op God vertrouwen zullen de waarheid verstaan
en zij die trouw zijn, zullen in liefde bij Hem zijn,
want goedheid en barmhartigheid zijn er
voor de uitverkorenen van God.


Stilstaan bij …

Onsterfelijkl
Deze onsterfelijkheid lijkt in de tekst een geschenk te zijn voor de rechtvaardigen.

Barmhartigheid
Het Oude Testament bedoelt met barmhartigheid de liefde van God voor de mensen of de liefde van mensen onderling. Die liefde is te zien in daden. Bijvoorbeeld: vergeven, bevrijden, zorgen.

Bij de tekst

Het boek wijsheid

Onbekend?

Het boek Wijsheid is niet bij alle christenen bekend: het boek komt niet voor in protestantse Bijbels omdat protestantse christen alleen de Hebreeuwse versie van de Bijbel gebruiken. Voor hen is het boek Wijsheid een Apocrief boek, een boek dat niet opgenomen is in hun officiële canon.Ontstaan

Het boek Wijsheid werd geschreven rond 50-30 voor Christus in Alexandrië (Egypte) en is dus het meest recent geschreven boek van het Oude Testament. Men kent het alleen in de Griekse versie van de Septuagint (een Griekse vertaling van joodse Bijbelteksten).Schrijver

De schrijver van het boek Wijsheid is een grote optimist: God heeft alles geschapen om te leven. Alles mag er zijn. De mens dient het kwade niet, want hij is het beeld van Gods eeuwigheid.
De dood is het werk van tegenstanders die door afgunst gedreven worden. De duivel en zijn trawanten zullen in hun eigen put terechtkomen. Gerechtigheid zal zegevieren.Koning Salomo

Deze tekst wordt toegeschreven aan koning Salomo. Daarom wordt dit boek ook de ‘Wijsheid van Salomo’ genoemd. De Bijbel presenteert deze koning als een wijze.
Men vermoedt dat deze tekst geschreven werd door een pseudepigraaf, iemand die de naam van een bekende persoon gebruikt om onder zijn tekst te zetten (in dit geval: koning Salomo). Dit deed men om de tekst een groter gewicht te geven.Spreken met beelden

Beelden in het boek ‘Wijsheid’Betekenis
VlammenBeeld van de rechtvaardigen.
Stoppelveld dat na de oogst wordt afgebrandBeeld van de zondaars.
Parallel in het Oude Testament

Het boek Wijsheid wordt net als het boek Spreuken aan koning Salomo toegeschreven.
Ook in dat boek wordt over wijsheid geschreven alsof het een vrouw is.