Loading...
 

19e zondag door het jaar A

A 19

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Zoals God bij de mensen komt, zo ook Jezus.


1e lezingDe profeet Elia herkent God in de stilte na het gedonder en gebliksem op de berg Horeb.
TussenzangPsalm 85 bezingt het geluk dat God geeft aan wie respect voor Hem heeft.
2e lezingPaulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Rome dat Jezus God is.
EvangelieDe evangelist Matteüs schreef het wondere verhaal van Jezus die op het water van het meer van Galilea liep. Toen Petrus naar Hem toe wilde gaan begon hij te zinken. Jezus hielp hem en stapte met hem in de boot.Extra
. Lezingen tijdens de 19 week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.In de stilte van ons hart

Elia en Petrus
zijn beiden de moed kwijt.
Ze voelen grote tegenstand,
een hevige storm raast door hun leven.

Elia twijfelt aan zijn opdracht.
Men staat hem naar het leven en het liefst
had hij het bijltje erbij neergelegd.
Maar God pept hem op.
Niet met machtsvertoon.
Maar in de stilte
van Elia’s hart.
Die put daar moed uit
en gaat weer aan de slag.

In zijn overmoed
wil Petrus Jezus nadoen.
Maar in de storm begint hij
te twijfelen aan zijn kunnen.
Jezus reikt hem liefdevol de hand
en vraagt hem te vertrouwen.
De storm gaat liggen.
Petrus en zijn vrienden
zien – ín Jezus – God aan het werk.

Mia Verbanck - augustus 2023

(Pastorale Eenheid Heilige Damiaan - Hoboken-Berchem-Kiel-Wilrijk)