Loading...
 

21e zondag door het jaar C

C 21 6997 Roan Lavery Unsplash Ccccc

Foto van Roan Lavery in Unsplash
Rode draad in de lezingen
Door een smalle deur moeten, confronteert je met je eigen grootte en omvang. Je moet daar moeite voordoen: bukken, zijwaarts stappen …


1e lezingDe profeet Jesaja brengt troost: na de moelijke periode van de ballingschap, komt de dag dat iedereen kind aan huis bij God zal zijn.
TussenzangPsalm 117 roept alle volken op om God te huldigen.
2e lezing De schrijver van de brief aan de Hebreeën staat stil bij moeilijke momenten in het leven. Hij ziet ze als een straf van God (iets wat we nu niet meer zouden zeggen) en als een middel om de eigen persoonlijkheid te vormen.
EvangelieMen kan de woorden van Jezus letterlijk verstaan. Maar voor Jezus was de nauwe deur een beeld om duidelijk te maken dat het Rijk van God niet zomaar vlot toegankelijk is. Op een bepaald moment gaat de deur zelfs helemaal dicht en lijkt de eigenaar helemaal niet geneigd om die te openen, hoe hard men ook klopt. Snel reageren blijkt dus de boodschap … en zonder inspanningen zal het niet lukken, want de deur is smal.Extra
. Lezingen tijdens de 21 week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.