Loading...
 

25 januari: Bekering van Paulus

2 Paulus

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
De lezingen uit het boek Handelingen staan stil bij de roeping van Paulus onderweg naar Damascus. De andere teksten gaan dieper in op de inhoud van zijn opdracht en de universaliteit ervan.


Handelingen 22, 3-16Paulus vertelt zelf over zijn roeping als apostel van Jezus toen hij door Romeinse soldaten werd opgepakt en van de tribuun de toelating kreeg om de Joden in Jeruzalem toe te spreken.
of:
Handelingen 9, 1-22Lucas vertelt over de roeping van Paulus, toen hij op weg was naar Damascus om er christenen te arresteren.
Psalm 117De ultra korte psalm 117 bezingt de liefde en de trouw van God die geen grenzen kent en voor iedereen bedoeld is.
Marcus 16, 15-18Deze tekst werd aan het evangelie van Marcus toegevoegd. Daarin staat de opdracht van Jezus om over heel de wereld zijn goede boodschap te verkondigen. Iets wat Paulus in zijn leven ten volle gerealiseerd heeft.Extra
. Paulus