Loading...
 

29 augustus: Marteldood van de Heilige Johannes de Doper

C. Leterme 2020

Foto © Chantal Leterme (2020)
1e lezingJohannes de Doper werd als profeet geroepen zoals de profeet Jeremia. God maakte hem duidelijk dat Hij hem niet in de steek zou laten.
TussenzangPsalm 71 bezingt de redding die men kan vinden bij God.
2e lezingPaulus herinnert eraan dat God koos uit wat voor de wereld dwaas is, om te beschamen wie wijs is.
Evangelie'Belofte maakt schuld'. Koning Herodes liet Johannes de Doper onthoofden, omdat hij aan Herodias had beloofd alles te geven wat ze zou vragen, nadat ze zo prachtig had gedanst.Extra
. Johannes de doper