Loading...
 

2e zondag door het jaar A

2 A   5112

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
De meeste lezingen presenteren een soort programma voor de christenen: leef als een heilige, wees een licht voor de anderen, doe wat God graag heeft.


1e lezingJesaja schrijft dat de Dienaar die God koos, van God de extra opdracht krijgt om een licht te zijn voor alle volkeren.
Tussenzang'Uw wil doen is mijn vreugde', zingt psalm 40.
2e lezingDit zijn de eerste woorden van de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinte, christenen die opgeroepen worden om te leven als heiligen.
EvangelieJohannes de doper kondigt Jezus aan als het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt én als Zoon van God.