Loading...
 

4e paaszondag C

2 2herderRode draad in de lezingen
Moeilijke situaties waarin christenen terecht kunnen komen.


1e lezingHet boek Handelingen volgt Paulus en Barnabas in Klein-Azië. Zoals gewoonlijk ging de Farizeeër Paulus eerst naar de synagoge om er de joden toe te spreken. Omdat niet alle joden hun woorden aanvaardden, wendden ze zich tot mensen die geen jood waren. Maar dan werden ze vervolgd, achterna gezeten en verjaagd zodat ze naar Ikonium (het huidige Konya in Turkije) gingen.
TussenzangPsalm 100 bezingt God die voor zijn schepselen zorgt als een herder voor zijn schapen.
2e lezingJohannes stak met zijn visioen een hart onder de riem van christenen die vervolgd werden: een droom die hen kon recht houden.
EvangelieJohannes schrijft dat wie Jezus als een herder in zijn leven heeft, nooit verloren zal gaan en eeuwig leven zal hebben.Extra
. Vijftigdagentijd