Loading...
 

Apokalyps 1, 1-4. 2, 1-5a

2 C.Leterme (2019)

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Apokalyps 1, 1-4; 2, 1-5a: De tijd is nabij

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Openbaring van Jezus Christus, die Hij kreeg van God,
om aan zijn dienaren te tonen wat er spoedig moet gebeuren.
Hij zond zijn engel om dat mee te delen aan Johannes, zijn dienaar.
Die maakt bekend wat God gezegd heeft
en waarvan Jezus Christus heeft getuigd.
Dir heeft hij allemaal gezien.
Gelukkig is hij die dit voorleest
en gelukkig zijn zijn die naar de woorden van deze profetie luisteren,
en zich houden aan wat erin geschreven staat.
Want de tijd is nabij.
Van Johannes aan de zeven kerken in Asia.
Genade zij jullie en vrede van Hem ‘die is en die was en die komt,’
en van de zeven geesten voor zijn troon.

Schrijf aan de engel van de kerk te Efeze:
Zo spreekt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt
en tussen de zeven gouden luchters wandelt:
Ik weet wat jullie doen, hoe jullie zich inzetten en standhouden.
Ik weet dat jullie geen slechte mensen verdraagt.
Zo hebben jullie mensen die zich apostelen noemen maar het niet zijn,
getest en als leugenaars ontmaskerd.
Ook hebben jullie standgehouden
en zware lasten gedragen omwille van Mij,
zonder er onder door te gaan.
Maar wat Ik tegen jullie heb,
is dat jullie je eerste liefde hebben opgegeven.
Bedenk van hoe hoog jullie gevallen zijn.
Bekeer jullie, gedraag je weer zoals vroeger.
Stilstaan bij …

Dienstknechten / dienaren
Hiermee worden de vroegchristelijke profeten bedoeld, waartoe ook Johannes, de schrijver van de Apokalyps, behoorde.

Spoedig
Men ging ervan uit dat Christus spoedig zou terugkomen.

Zeven
In de Apokalyps wordt het getal zeven veel gebruikt. Het is een getal dat volmaaktheid oproept.

Asia
Romeinse provincie die vooral het westelijk deel van het Aziatische Turkije omvatte.

Die is en die was en die komt
Een manier om de eeuwige God mee aan te duiden. (eeuwig = verleden + nu + toekomst)

Zeven geesten
Hiermee worden waarschijnlijk de zeven troonengelen bedoeld, die uit de Joodse engelenleer bekend zijn.

Efeze
Hoofdstad van de Romeinse provincie Asia.
Lees meer