Loading...
 

Bij

Tania P BM 31yIHkK0 Unsplash


…page…

Algemeen

Bij

Bijen hebben een behaard lijfje, een angel en vier vleugels.
De oorspronkelijke wilde bij van Palestina had een heldergeel achterlijf, dat veel opvallender was dan dat van de bijen die we nu in onze streken kennen.

Hoewel de Egyptenaren al bijen hielden in 2600 voor Christus, wordt nergens van bijenteelt gesproken in de Bijbel. Wel van ‘wilde honing’ die gezocht wordt in de wilde natuur in bijennesten die men vond in holle bomen, rotsspleten enz.

Klik hier om een bijenvolk in actie te zien.Belang

. Bijen zijn vooral belangrijk omwille van de honing die ze produceren, een van de weinige bronnen van zoetstof voor men suiker kon winnen uit suikerriet of suikerbiet.

. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van vele planten en bloesems. Ongeveer dertig procent van al het menselijk voedsel is ervan afhankelijk.Symbool

Onheil
Een zwerm bijen is het beeld voor de dreiging van een volk.Goed
De honing die bijen produceren wordt in de Bijbel gebruikt om te zeggen dat iets goed is
. Het land Israël is een ‘land van melk en honing’.
. De studie van het Woord is als 'zoet als honing'.Taal

Wie honing wil eten moet lijden dat de bijen hem steken
wie iets wil bereiken moet daar iets voor over hebben.

Woorden zijn als bijen. Ze hebben honing maar ook een angel
Woorden kunnen kwetsen, maar ook goed doen.

Bijbel

Oude Testament

Vindplaats

Rechters 14, 8-9
Toen Simson even van de weg afging om naar de dode leeuw te kijken, vond hij in het kadaver van de leeuw een bijenzwerm en ook honing. Hij liet de honing in zijn handen lopen en terwijl hij zijn weg vervolgde at hij ervan. Toen hij bij zijn ouders kwam, gaf hij hun ook wat honing, zonder te vertellen dat die uit het kadaver van de leeuw gekomen was.

Lees meer

Deze Bijbeltekst laat kennis maken met de aparte plaats waar bijen een nest maken.Beeld

Wijsheid van Jezus Sirach 11, 2-3
“Prijs niemand om zijn schoonheid
en verafschuw geen mens om zijn uiterlijk.
Klein is de bij onder de gevleugelde dieren,
maar wat zij voortbrengt
is het beste in zijn soort van wat zoet is.”

De wijze gebruikt het beeld van de bij op een positieve manier: het is niet omdat men klein is dat men niets te betekenen heeft. Ga dus niet af op de buitenkant of op de vormgeving.Deuteronomium 1, 44
“De Amorieten in dat bergland zijn tegen je uitgerukt, als bijen hebben ze je achtervolgd, en van seïr af tot Chorma toe op jou ingeslagen.”

Een beeld dat niet mis te verstaan is: de Amorieten volgden de Israëlieten zoals een zwerm bijen dat kan doen, met de mogelijkheid om te steken / te doden.Jesaja 7, 18-22
"Op die dag geeft Jahwe een fluitsignaal voor de vliegen aan de verste kanalen van Egypte en voor de bijen in Assur. Allen te zamen komen ze neergestreken in de kloven der dalen en de spleten der rotsen, op alle doornstruiken en bij alle drinkplaatsen. Op die dag huurt Jahwe een scheermes aan de overzijde van de Eufraat - de koning van Assur -, en scheert je het haar af, van kop tot teen, ook de baard neemt Hij weg. Op die dag houdt een man een vaars en een paar geiten en dank zij de overvloed aan melk die ze geven zal hij boter eten, want boter en honing zal ieder eten die in het land is overgebleven."

Het positieve en negatieve van een bij in één tekst: als zwerm maken bijen het leven beangstigend en onmogelijk. Maar bijen zorgen ook voor honing die mensen in leven kunnen houden.

Nieuwe Testament

Honing

Matteüs 3, 4 // Marcus 1, 6
Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar en droeg een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.

De bijen zelf wordt niet vermeld in het Nieuwe Testament, maar wel de honing die ze maken. Zowel de sprinkhanen als de wilde honing werden toen gesmaakt als lekkernij.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Kleuren

Om uit te printen: een tekening van bloemen en een bij.

Grote kinderen

SPELENDERWIJS

Op zoek naar bloemen

Print dit blad uit en zoek de weg van de bijen naar de bloemen.

DOEN

De bijenkorf

Materiaal
Bladen met de tekening van een honingraat, een bijenkorf en twaalf bijen.


Activiteit
Als het zonnig is en er veel bloemen zijn is het een drukte van jewelste zond de bijenkorf.
De ene groep kinderen laat zich inspireren door de bladeren met tekeningen om een bijenkorf over te tekenen. Errond tekenen ze vliegende bijen.

De andere groep tekent een honingraat. Daarop tekenen ze bijen aan het werk.

Het twaalftal tekeningen van bijen kan beide groepen inspireren.