Loading...
 

De winter

WINTER 2

WINTER

DECEMBER

Advent

17 december: Begin van de kerstnoveen
25 december: Kerstmis
Lezingen met Kerstmis
Begin van de kerstoctaaf
26 december: Heilige Stefanus
27 december: Johannes - apostel en evangelist
28 december: Onschuldige KinderenJANUARI

1 januari: Feest van de moeder Gods Maria
Wereldgebedsdag voor de vrede
2 januari: Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze
6 januari: Driekoningen
19-26 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen (Oecumene)
25 januari: Bekering van PaulusFEBRUARI / MAART

2 februari: Lichtmis
3 februari: Heilige Blasius
14 februari: Sint-Valentijn


Week voor de krokusvakantie: Week tegen pesten
Krokusvakantie
Carnaval
Aswoensdag
Veertigdagentijd
Fano