Loading...
 

De winter

WINTER 2

WINTER

DECEMBER

Advent
Vertellen in de advent

17 december: Begin van de kerstnoveen

25 december: Kerstmis
Lezingen met Kerstmis
Vertellen met Kerstmis
Begin van de kerstoctaaf

26 december: Heilige Stefanus

27 december: Johannes - apostel en evangelist

28 december: Onschuldige kinderenJANUARI

1 januari: Feest van de moeder Gods Maria
Wereldgebedsdag voor de vrede

2 januari: Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze

6 januari: Driekoningen

19-26 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen (Oecumene)

25 januari: Bekering van PaulusFEBRUARI / MAART

2 februari: Lichtmis

3 februari: Heilige Blasius

14 februari: Sint-Valentijn


Week voor de krokusvakantie: Week tegen pesten

Krokusvakantie
Carnaval
Aswoensdag
Veertigdagentijd


Fano