Loading...
 

Doopsel van de Heer A

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Hoewel het doopsel in een paar lezingen voorkomt, toch is het de stem van God die in de meeste lezingen te horen is. Die stem spreekt doorheen de natuur, door wat mensen aanvoelen en ook door wat ze zeggen.


1e lezingDe stem van God richt zich tot de profeet Jesaja om te zeggen wie Hij uitverkiest.
TussenzangPsalm 29 bezingt de ontzagwekkende stem van God
2e lezingPetrus spreekt de honderdman en zijn familie en vrienden in Caesarea toe en bevestigt voor hen dat Jezus door God werd gezonden met de blijde boodschap van vrede.
EvangelieEen stem uit de hemel zegt dat Jezus 'zijn welbeminde Zoon is'Extra
Doopsel