Loading...
 

Handelingen 16, 11-15

2 Water

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 16, 11-15: Paulus in Filippi

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1749)

Paulus en zijn vrienden gingen met een schip van Troas direct naar het eiland Samotrake, en de volgende dag verder naar de stad Neapolis. Daarvandaan reisden ze over land naar Filippi, een belangrijke Romeinse stad in dat deel van Macedonië. Ze bleven er een paar dagen.
Op sabbat gingen ze de stad uit naar een plek bij de rivier. Want ze verwachtten dat de Joden daar bij elkaar kwamen om te bidden. Ze gingen zitten bij de vrouwen die er waren, en begonnen met hen te praten. Eén van de vrouwen heette Lydia. Ze kwam uit de stad Tyatira en ze verkocht dure stoffen. Het was een vrouw die God vereerde. Ze luisterde vol aandacht naar Paulus. En de Heer zorgde ervoor dat de woorden van Paulus haar overtuigden.
Lydia liet zich dopen, samen met iedereen die in haar huis woonde. Daarna nodigde ze Paulus en zijn vrienden uit. Ze zei: ‘Nu weten jullie dat ik in de Heer geloof. Kom dus bij mij logeren. Ga nog niet weg.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

We namen de boot in Troas
en gingen er eerst mee naar Samotrake,
de dag daarna naar Neapolis en verder naar Filippi ,
een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie.
Daar bleven we een paar dagen.
Met sabbat gingen we buiten de stadspoort naar de rivier,
omdat we dachten dat er een plaats was om te bidden.
Wij gingen neerzitten en spraken met de vrouwen die er kwamen.
Een van hen was Lydia uit de stad Tyatira.
Ze verkocht purperen stoffen.
Zij had sympathie voor het joodse geloof en luisterde.
God opende haar hart voor wat Paulus zei.
Toen zij en haar gezin gedoopt waren, nodigde ze ons uit.
Ze zei: ‘Als jullie denken dat ik echt in God geloof,
komt dan bij me thuis logeren.’
Daar stond ze op.Stilstaan bij…

We
Men gaat ervan uit dat met ‘we’ de schrijver van het boek Handelingen, Lucas, en Paulus bedoeld wordt.

Troas
De stad Troas, een Macedonische kolonie, lag aan de Dardanellen en de kust van de Egeïsche zee op 40 km ten zuiden van het antieke Troje. De havensteden Troas en Troje gaven beide toegang tot de Zwarte Zee.

Neapolis
Neapolis was een havenstad in het oosten van Macedonië op veertien kilometer van Filippi die aansloot op de Via Egnatia.

Filippi
Filippi, vroeger een belangrijke stad in het oosten van Macedonië, werd in 42 voor Christus een Romeinse kolonie, een plaats die bestuurd werd volgens het Romeins recht en waar veel oud-soldaten uit het Romeinse leger woonden. Er woonde ook een kleine groep joden.
Vandaag resten van Filippi nog enkel ruïnes.

Gebedsplaats
Omdat de joodse gemeenschap van Filippi geen synagoge had, kwamen de joden bijeen aan de oever van een rivier, omwille van de voorgeschreven wassingen.

Purperstoffen
Er waren in Filippi veel Romeinse officieren aan wie Lydia wellicht veel purperen mantels kon verkopen.

Bij de tekst

Start

Het doopsel van Lydia en haar gezin, vormt het begin van een bloeiende groep christenen in Filippi, die Paulus altijd goed steunde .
Paulus schreef hen later een brief: ‘Brief aan de Filippenzen’ of ‘Brief aan de christenen van Filippi’.