Loading...
 

Lucas 5, 33-39

2 Wijnvaten

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 5, 33-39: Jezus spreekt over ‘vasten’

Marcus 2, 18-22 // Matteüs 9, 14-17 // Lucas 5, 33-39De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1626)

De farizeeën en de wetsleraren zeiden tegen Jezus: ‘De leerlingen van Johannes hebben veel speciale dagen om God te eren. Dan bidden ze en vasten ze. De leerlingen van de farizeeën doen dat ook. Maar uw leerlingen niet. Die eten en drinken altijd.’
Jezus antwoordde: ‘Mijn leerlingen lijken op de gasten op een bruiloft. Op een bruiloft eten en drinken de gasten, zolang de bruidegom bij hen is. Mijn leerlingen doen dat ook, zolang ik bij hen ben. Maar er komt een tijd dat ik niet meer bij hen ben. Dan zullen mijn leerlingen op sommige dagen vasten.’
Jezus gaf nog een voorbeeld. Hij zei: ‘Je scheurt geen stof van een nieuwe jas om daarmee een oude jas te herstellen. Want dan is de nieuwe jas kapot, en de stof van de nieuwe jas past niet bij de stof van de oude jas.
En jonge wijn moet je niet bewaren in oude wijnzakken. Want oude zakken scheuren open door de jonge wijn. Dan ben je de wijnzakken kwijt, en ook de wijn. Je moet jonge wijn bewaren in nieuwe wijnzakken.
En iemand die oude wijn drinkt, heeft geen zin in jonge wijn. Hij zegt: ‘De oude wijn is beter.’’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De Schriftgeleerden en Farizeeën zeiden tegen Jezus:
'De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden,
zoals ook de leerlingen van de Farizeeën dat doen.
maar die van Jou eten en drinken.' Jezus zei:
‘Je kunt de vrienden van de bruidegom toch niet laten vasten,
zolang de bruidegom bij hen is?
Er komt een tijd dat de bruidegom bij hen weggehaald wordt,
en dan, dan zullen ze vasten.'

Hij vertelde hun ook nog een gelijkenis:
'Niemand scheurt een lap uit een nieuw kleed
om daarmee een oud te verstellen;
want dan scheurt hij niet alleen het nieuwe kleed kapot,
de lap uit het nieuwe kleed past bovendien niet bij het oude.
En niemand doet jonge wijn in oude zakken,
want de jonge wijn doet de zakken barsten,
hij loopt eruit en de zakken gaan kapot.
Jonge wijn moet je in nieuwe zakken doen.

En niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge,
want hij zegt: de oude is beter.'Stilstaan bij ...

Vasten
(= niet eten en eventueel niet drinken)
Vasten is geen algemeen voorschrift in het jodendom, behalve op de grote Verzoendag. Toen Jezus leefde, vastten de Farizeeën één tot twee dagen in de week. Zo wilden ze extra goed handelen in de ogen van God. Sommige Farizeeën deden dat ook vooral om aan de mensen te laten zien hoe goed ze wel waren. Dit wees Jezus af. Als zijn leerlingen wilden vasten, moesten ze dat alleen voor God doen en niet voor het oog van de mensen.

Bruiloftsgasten
Toen Jezus leefde, duurde een bruiloft een hele week. Hierin hadden feestmalen een grote betekenis. De feestgangers waren tijdens een bruiloftsfeest vrijgesteld van heel wat verplichtingen, ook die van het vasten.

De bruidegom wordt weggenomen ...
Verwijzing naar de dood van Jezus.

Wijnzakken
In de tijd van Jezus werd wijn bewaard in houten vaten, in kruiken van klei, of in zakken van dierenhuid. Zo’n zak was minder zwaar en kon wat uitrekken als de wijn gistte.
Als men nieuwe wijn deed in zo’n oude lederen zak dan kon die niet meer extra uitrekken, zodat die scheurde.

Bij de tekst

Spreken met beelden

BEELDBETEKENIS
BruiloftDe profeet Hosea vergeleek de relatie tussen God en mens met de relatie tussen een gehuwde man en zijn vrouw. God is dan de bruidegom en het volk Israël de bruid. (Hosea 2, 16b.17b.21-22)
FeestDe tijd van de Messias werd aangeduid als een tijd, waarin God - voorgesteld als de bruidegom - zijn ontrouwe bruid, Israël, komt opzoeken.
Met een stuk stof een oud kleed herstellen; Jonge wijn in oude wijnzakken gietenMet deze beelden, waar elke huisvrouw vroeger goed mee vertrouwd was, zei Jezus dat oud en nieuw niet met elkaar te verzoenen zijn, net zoals vasten niet te verzoenen is met het Rijk van God. De nieuwe tijd die met de komst van Jezus is aangebroken is zo anders dat ze niet met de vorige tijd valt te verzoenen. Als men geen nieuw kleed wilt aantrekken, geen totaal nieuwe levenshouding wil aannemen, dan blijft het bij lapwerk zonder blijvend resultaat.
Een nieuwe boodschap

De boodschap van Jezus bleek niet goed te passen bij de oude gewoontes en overtuigingen van de mensen. Twee keer heeft Hij het over het verbinden van oude met nieuwe dingen. Doordat nieuwe dingen nog gemakkelijk bewegen, trekken ze het oude al snel kapot.
Wie de boodschap van Jezus wil aannemen, moet in zijn leven ook een nieuw begin maken, moet zijn leven radicaal veranderen / vernieuwen.Ken je taal

Nieuwe wijn in oude zakken
Deze uitspraak, die ontleend is aan deze tekst in het Nieuwe Testament, betekent: nieuwe ideeën voelen zich niet thuis in oude vormen.

Suggestie

Grote kinderen

VERDIEPEN

Een nieuwe jas

(Inspiratiebron: Bijbelbasics)

De boodschap van Jezus past niet altijd bij wat je zelf wil of gewend bent.

- Welke woorden van Jezus vinden jullie moeilijk om te doen?
. Spreek met respect over mensen die je uitschelden.
. Als iemand iets van je pakt, vraag het dan niet terug.
. Behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden.
. Vergeef mensen als ze fouten maken.
. Hou van je vijanden.
. Als je je zakgeld geeft aan een goed doel, laat dat dan niet aan anderen weten.

De kinderen bespreken hun reacties.

De woorden van Jezus lijken op een nieuwe jas.
De kinderen tekenen een jas over of ze krijgen de kopie van deze tekening:

Jacket Coloring Pages Templates

De kinderen schrijven er de uitspraak van Jezus op die ze de volgende week extra veel aandacht willen geven. Daarna versieren ze de jas.