Loading...
 

Matteüs 9, 14-17

2 Jonathan Borba Y14s2hZKMQQ Unsplash

Foto van Jonathan Borba in Unsplash


…page…

Matteüs 9, 14-17: Jonge wijn in nieuwe zakken

Matteüs 9, 14-17 // Marcus 2, 18-22 // Lucas 5, 33-39De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1534)

De leerlingen van Johannes de Doper kwamen bij Jezus. Ze zeiden tegen hem: ‘Wij hebben speciale dagen om God te eren. Op die dagen vasten we. De farizeeën doen dat ook. Waarom doen uw leerlingen dat niet?’
Jezus antwoordde: ‘Mijn leerlingen lijken op de gasten op een bruiloft. Op een bruiloft zijn de gasten vrolijk, zolang de bruidegom bij hen is. Mijn leerlingen zijn ook vrolijk, zolang ik bij hen ben. Maar er komt een tijd dat ik niet meer bij hen ben. Dan zullen mijn leerlingen op sommige dagen vasten.’
Jezus zei ook: ‘Een oude jas met een scheur erin moet je niet herstellen met een nieuwe lap stof. Want als die nieuwe stof gaat krimpen, scheurt je jas nog verder kapot. En jonge wijn moet je niet bewaren in oude wijnzakken. Want oude zakken scheuren open door de jonge wijn. Dan zijn je wijnzakken kapot en stroomt de wijn weg. Je moet jonge wijn bewaren in nieuwe wijnzakken. Dan blijven de wijnzakken en de wijn goed.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op een dag vroegen de leerlingen van Johannes aan Jezus:
‘Waarom vasten wij en de Farizeeën, maar je leerlingen niet?’
Jezus zei: ‘De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet droevig zijn,
zolang de bruidegom bij hen is?
Maar als de dagen komen, dat hun bruidegom van hen weg is,
dan zullen ze vasten.

Niemand gebruikt voor oude kleding
een stuk stof dat nog niet gekrompen is:
want de nieuwe stof trekt aan het kleed
zodat de scheur nog groter wordt.
Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken,
anders scheuren die, de wijn loopt er uit
en de zakken gaan verloren.
Doet men jonge wijn in nieuwe zakken,
dan blijven beide behouden.’Stilstaan bij …

Vasten
(= niet eten en eventueel niet drinken)
Vasten is geen algemeen voorschrift in het jodendom, behalve op de grote Verzoendag. Toen Jezus leefde, vastten de Farizeeën één tot twee dagen in de week. Zo wilden ze extra goed handelen in de ogen van God. Sommige Farizeeën deden dat ook om aan de mensen te laten zien hoe goed ze wel waren. Dit wees Jezus af. Als zijn leerlingen wilden vasten, moesten ze dat alleen voor God doen en niet voor het oog van de mensen.

Bruidegom
Toen Jezus leefde, duurde een bruiloft een hele week. Hierin hadden feestmalen een grote betekenis. De feestgangers waren in die periode vrijgesteld van heel wat verplichtingen, ook die van het vasten.

De bruidegom die weg is ...
Verwijzing naar de dood van Jezus.

Wijnzakken
In de tijd van Jezus werd wijn bewaard in houten vaten, in kruiken van klei, of in zakken van dierenhuid. Zo’n zak was minder zwaar en kon wat uitrekken als de wijn gistte.
Deed men nieuwe wijn in zo’n oude lederen zak, dan kon die niet meer extra uitrekken, zodat die scheurde.

Bij de tekst

Betekenis

De leerlingen van Johannes de Doper vragen waarom de leerlingen van Jezus de gewone vastenwetten van de Farizeeën niet onderhouden. Het antwoord komt erop neer dat de komst van Jezus iets totaal nieuws inluidt en daarom breekt met die gewoonte. De mensen moeten eerder blij zijn omdat Hij nu met hen is. Er zal nog tijd genoeg zijn om te vasten wanneer ze Hem niet meer zien.

Spreken met beelden

BEELDBETEKENIS
BruiloftDe profeet Hosea vergeleek de relatie tussen God en de mens met de huwelijksrelatie tussen een man en zijn vrouw. God is dan de bruidegom, het volk Israël de bruid. (Hosea 2, 16b.17b.21-22)
Feest De tijd van de Messias is de tijd waarin God - voorgesteld als de bruidegom - zijn ontrouwe bruid, Israël, komt opzoeken.
Met nieuwe stof een oud kleed herstellen / Jonge wijn in oude wijnzakken doenVroeger was elke huisvrouw met deze huishoudelijke taken vertrouwd. Jezus zei ermee dat oud en nieuw niet met elkaar te verzoenen zijn, zoals vasten niet te verzoenen is met het rijk van God. De nieuwe tijd die met zijn komst is aangebroken, is zo anders dat men die niet met de vorige tijd kan verzoenen. Wie geen nieuw kleed wilt aantrekken, geen totaal nieuwe levenshouding wil aannemen, blijft bij lapwerk zonder goed resultaat.
Een nieuwe beweging

Jezus bracht een nieuwe beweging op gang: Hij koos zelf zijn leerlingen (in Jezus' tijd kozen leerlingen hun rabbi), Hij zocht mensen op met wie niemand gezien wilde worden (contacten met tollenaars, vrouwen in het openbaar), zijn leerlingen vastten niet ...
Om dat duidelijk te maken, gebruikt Jezus een term uit de wijnbouw.Een nieuwe boodschap

De boodschap van Jezus bleek niet goed te passen bij de oude gewoontes en overtuigingen van de mensen. Twee keer heeft Hij het over het verbinden van oude met nieuwe dingen. Doordat nieuwe dingen nog gemakkelijk bewegen, trekken ze het oude al snel kapot.
Wie de boodschap van Jezus wil aannemen, moet in zijn leven ook een nieuw begin maken en radicaal veranderen / vernieuwen.Ken je taal

Nieuwe wijn in oude zakken
Deze uitspraak, die ontleend is aan deze tekst in het Nieuwe Testament, betekent: nieuwe ideeën voelen zich niet thuis in oude vormen.

Suggestie

Grote kinderen

VERDIEPEN

Een nieuwe jas

(Inspiratiebron: Bijbelbasics)

De boodschap van Jezus past niet altijd bij wat je zelf wil of gewend bent.

- Welke woorden van Jezus vinden jullie moeilijk om te doen?
. Spreek met respect over mensen die je uitschelden.
. Als iemand iets van je pakt, vraag het dan niet terug.
. Behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden.
. Vergeef mensen als ze fouten maken.
. Houd van je vijanden.
. Als je je zakgeld geeft aan een goed doel, laat dat dan niet aan anderen weten.

De kinderen bespreken hun reacties.

De woorden van Jezus lijken op een nieuwe jas.
De kinderen tekenen een jas over of ze krijgen de kopie van deze tekening:

Jacket Coloring Pages Templates

De kinderen schrijven er de uitspraak van Jezus op die ze de volgende week extra veel aandacht willen geven. Daarna versieren ze de jas.