Loading...
 

MEER VAN GALILEA

C.Leterme Israël 2012 DSC08273

MEER VAN GALILEA

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Het meer van Galilea, in het noorden van Israël, is een heel groot meer: ongeveer 150 km2 en het laagst gelegen zoetwatermeer ter wereld (212m onder de zeespiegel). Het is 13 km breed en 21 km lang. Het water dat het meer voedt komt van de Jordaan.
Zowel de Jordaan als het meer maken deel uit van een slenk waartoe ook de Dode Zee behoort.
Aan de oever van het meer waren enkele welvarende kleine steden: Kafarnaüm, Betsaïda, Tiberias ...De naam van het meer

In het Nieuwe Testament wordt over dit meer met verschillende namen gesproken: Matteüs en Marcus hebben het over het Meer van Galilea, waarmee ze verwijzen naar de landstreek waarin het meer ligt. Lucas heeft het over het Meer van Gennesaret. Johannes noemt het meer van Galilea ook het meer van Tiberias, naar de stad die Herodes Antipas op de oever van het meer bouwde ter ere van de Romeinse keizer Tiberius.

Dit meer is nu bekend onder de naam 'Meer van Kinneret', de naam die het meer had in het Oude Testament (Yam Kinneret). 'Kinneret' is afgeleid van het Hebreeuwse 'kinnor', wat 'harp' betekent, een verwijzing naar de vorm van het meer.

De naam kan ook verwijzen naar de stad Kinneret, die zich vroeger in het Noorden van het meer bevond en die vernoemd was naar de Kanaänitische god kn(r)t. De Arabieren noemen dit meer ‘het oog van Allah’.

Wetenswaardigheden

Vissen

In het Meer van Galilea vingen de mensen vooral zoetwatersardines en tilapia. In Israël noemt men tegenwoordig 'tilapia' ook wel ‘petrusvis’.Storm op het meer

Het meer is bekend om de sterke wisselingen in het weer. Dit komt omdat er een groot temperatuurverschil is tussen de oevers en de veel hogere bergen rondom het meer: plotseling kan de wind opsteken en vanaf de omringende bergen op het meer vallen, waardoor het stormt. Als de wind gaat liggen, wordt het meer weer rustig en kalm.Een 2000-jaar oude boot

In 1986 vonden twee broers, Moshe en Yuval Lufan, een boot in de modder van de noordwestoever van het Meer van Galilea. De boot kwam vrij doordat het waterpeil door langdurige droogte was gezakt. Het bleek een flink deel te zijn van een boot die volgens de koolstofmethode tussen 100 voor Christus en 70 na Christus gebouwd werd. Een type boot dat Jezus zou kunnen gekend hebben. De boot is 8,2 meter lang, 2,3 meter breed en 1,4 meter hoog en kon plaats bieden aan dertien tot vijftien personen, een vrij grote boot voor het Meer van Galilea.
De planken werden bijeengehouden door pen-en-gat-verbindingen, een constructie die in het begin van de christelijke jaartelling gebruikelijk was in de landen rond de Middellandse Zee. De boot werd in het verleden verschillende keren opgelapt.
Verder weet men niets over die boot.
Was het een veerboot of een vissersboot?
Werd die boot ingezet in een zeeslag tegen de Romeinen?

C.Leterme Israël 2012 DSC08462

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)


Na een uitvoerige restauratie zijn de restanten van die boot sinds het jaar 2000 te zien in het Yigal Alon Centrum (Kibboets Ginosar). Daar vertelt men dat die boot vooral gemaakt werd met eik en ceder en gerepareerd werd met wel twaalf verschillende soorten hout.Waterreservoir

2018: Israël besluit om 230 miljoen euro te gebruiken om gezuiverd water uit de Middellandse zee in het Meer van Galilea te pompen.
Jarenlange droogte (te weinig regenval!) en het aftappen van water uit de Jordaan riskeren het meer te verzilten. Dit zou een massale vissterfte tot gevolg hebben, waardoor de bevolking rond het meer een belangrijke bron van inkomsten verliest. Ook zou men het zoute water niet meer kunnen gebruiken voor de irrigatie van landbouwgronden.
Bovendien willen de Israëli's het meer gebruiken als waterreservoir voor het geval de ontziltingsinstallaties geraakt worden tijdens een oorlog of een natuurramp.

Het meer van Galilea in de Bijbel

Nieuwe Testament

Marcus 4, 35-41
"Bij een andere gelegenheid begon Hij (= Jezus) te leren aan de oever van het meer."
Lees meer


Johannes 21, 1-9
"Daarna verscheen Jezus aan de leerlingen bij het meer van Tiberias."
Lees meer