Loading...
 

TIBERIAS

Tiberiasfromsouthtb022107066

TIBERIAS

Foto: Bible places


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje
Tiberias ligt in het noordoosten van Israël, aan de westkant van het Meer van Galilea, op 70 km ten oosten van Haïfa.
Tiberias ligt ongeveer 200 meter onder de zeespiegel. De zomers zijn er subtropisch, de winters aangenaam.


Betekenis van de naam

Tiberias werd in 17 na Christus gesticht door Herodes Antipas. Met de naam van die nieuwe stad wilde hij de toenmalige Romeinse keizer Tiberius eren.

Herodes Antipas, een zoon van koning Herodes de Grote, was een viervorst, een vorst over een vierde deel van het land. Een koning die weinig te zeggen had.
Men kent hem als de koning die Johannes de Doper liet onthoofden.

De stad gaf haar naam aan het meer waaraan ze ligt: ‘het Meer van Tiberias.

Wetenswaardigheden

Een ‘Griekse’ stad

Herodes Antipas liet Tiberias bouwen op de plaats van het vroegere Hammat-Rakkat (van de stam van Naftali). Het werd een schitterende stad naar het toenmalige model van Griekse steden. Het was dus een stad met een heel ander karakter dan de andere steden aan het meer van Galilea. Herodes Antipas liet er een stadion, een akropolis, een forum, een theater en een paleis bouwen. Rondom de stad liet hij een muur optrekken.

Tiberias werd een stadstaat met een zekere vorm van zelfbestuur: eigen wetgeving, eigen munten.

De stad was bekend om zijn warmwaterbronnen (heet water met een sterke zwavelgeur).
De visvangst op het meer was er een belangrijke bron van inkomsten.Een Joodse stad

Aanvankelijk meden de Joden de stad, hoewel Herodes er een mooie synagoge liet bouwen. Tiberias was in hun ogen onrein, omdat een kerkhof werd vernietigd tijdens de bouw ervan. Bovendien herinnerde de naam van die stad hen aan Tiberius, de keizer te Rome.

Halfweg de tweede eeuw trok de grote rabbi Simeon Bar Yochai uit Tsefat naar Tiberias, om zich in de thermen van Hammat te laten verzorgen voor reuma. Na zijn genezing verklaarde hij de stad ‘gereinigd’, waardoor de joden, die door de Romeinen uit Jeruzalem en Judea verdreven waren, er zich zonder gewetensproblemen kondenvestigen.

Stilaan werd Tiberias een joodse stad, die zo belangrijk werd dat de Joden haar een heilige stad noemden (naast Jeruzalem, Hebron en Safed). Na de verwoesting van de tempel van Jeruzalem verhuisde het sanhedrin naar Tiberias.

In deze stad werd de Talmoed geschreven. Dit is na de joodse Bijbel (het Oude Testament voor de christenen) het belangrijkste boek voor de joden. Het bevat de neergeschreven mondelinge uitleg en verklaring van de joodse Bijbel vanaf de tijd van Mozes.

T Wikipedia Berakhot2a

Het boek 'Talmoed' heeft een aparte lay-out: centraal staat de tekst uit de Bijbel met daarrond verschillende commentaren.
Tiberias in het evangelie

Petrus, een visser die woonde in Kafarnaüm, had als Jood weinig te maken met Tiberias. Daar wilde hij niets aan veranderen want zelfs het vermelden van de naam van die stad kon in Jeruzalem aanleiding geven tot heftige ruzies. Dat is wellicht de reden waarom de evangelist Marcus, die nauw met Petrus heeft samen gewerkt, niets over Tiberias schrijft.

Matteüs en Lucas, die het evangelie van Marcus in hun eigen evangelie verwerkten, deden dat ook niet.

Heel anders is het met het evangelie van Johannes. Dat werd op het einde van de eerste eeuw geschreven. De afkeer voor Tiberias was toen al heel wat minder zodat Johannes de naam van de stad gerust vermeldde zonder dat de Joden er bezwaren tegen hadden.Stad van Jezus?

In de 21e eeuw zegt men dat Kafarnaüm dé plaats was waar Jezus woonde. Maar toen de kruisvaarders is het Heilig Land waren, zeiden ze dat Tiberias de stad van Jezus was. Daarom waren de kruisvaarders heel nadrukkelijk in die stad aanwezig: Julianus hospitaal, Lazaruskerk, Badhuis van de Heilige Maria …

Tiberias in de Bijbel

Nieuwe Testament

Johannes 6, 22-23
"Het volk dat aan de ene kant van het meer was gebleven, had gezien dat daar maar één bootje gelegen had en Jezus niet met zijn leerlingen was scheep gegaan, maar zijn leerlingen alleen waren vertrokken. De volgende dag echter kwamen er bootjes uit Tiberias dichtbij de plaats waar men het brood had gegeten na het dankgebed van de Heer. "
Lees meer


Johannes 21, 1
"Daarna verscheen Jezus aan de leerlingen bij het meer van Tiberias."
Lees meer

'RONDE van de BIJBEL'

Tiberias was de 'aankomstplaats' van de 'RONDE van de BIJBEL' met als thema: bouwlieden.