Loading...
 

Maandag in de derde week na Pasen

3 Ben White W8Qqn1PmQH0 Unsplash

Foto van Marek Piwnicki in UnsplashRode draad in de lezingen
Voedsel dat eeuwg blijft.


Handelingen 6, 8-15Stefanus sprak over Jezus. Sommige joden namen dat niet en ruiden anderen op. Voor het Sanhedrin (het joodse gerecht), lieten ze valse getuigen optreden die zegden dat Jezus de woorden van God, die Mozes had gekregen, zou veranderen.
Psalm 119Psalm 119 is één grote lofzang op de woorden van God die richting willen geven aan het leven van mensen.
Johannes 6, 22-29Jezus vraagt te werken voor voedsel dat blijft een eeuwig leven geeft. Hiermee heeft Jezus geen brood, groenten of drank voor ogen, maar de woorden die God aan Mozes gaf.