Loading...
 

Matteüs 11, 20-24

2 As

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 11, 20-24: Jezus waarschuwt

Matteüs 11, 20-24 // - // Lucas 10, 13-15De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1539)

Jezus had vooral veel wonderen gedaan in een paar steden in Galilea. Toch hadden de inwoners van die steden hun leven niet veranderd. Daarom sprak Jezus deze dreigende woorden tegen hen:
‘Jullie daar, inwoners van Chorazin en Betsaïda! Jullie zullen gestraft worden. Jullie hebben veel wonderen gezien, maar jullie hebben niet geluisterd. Stel dat de mensen in Tyrus en Sidon al die wonderen meegemaakt hadden. Dan hadden ze allang laten zien dat ze spijt hadden van hun fouten. En dan hadden ze hun leven veranderd! Luister naar mijn woorden: Als God rechtspreekt over de wereld, zal hij jullie zwaar straffen. Nog zwaarder dan Tyrus en Sidon. En jullie daar in Kafarnaüm. Denk je dat jullie welkom zijn in de hemel? Nee, jullie komen in de hel terecht! Stel dat al die wonderen gebeurd waren in Sodom. Dan had die stad vandaag nog bestaan. Luister naar mijn woorden: Als God rechtspreekt over de wereld, zal hij jullie zwaar straffen. Nog zwaarder dan Sodom.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen begon Jezus de steden, waar bijna al zijn wonderen gebeurden,
te verwijten dat ze zich niet bekeerden.
‘Wee, Chorazin. Wee, Betsaïda!
Mochten de wonderen die bij jullie plaatsvonden,
in Tyrus en Sidon gebeurd zijn,
dan hadden die zich reeds lang, in zak en as, bekeerd.
Ja, Ik zeg jullie: het lot van Tyrus en Sidon
zal op de dag van het oordeel beter te dragen zijn dan dat van jullie.
En jij, Kafarnaüm, zul je soms tot de hemel verheven worden?
Je zult tot in de onderwereld neerzinken.
Als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurden,
dan was Sodom tot op de dag van vandaag blijven bestaan.
Toch, Ik zeg je:
Het lot van Sodom zal op de dag van het oordeel draaglijker zijn
dan dat van jou.’Stilstaan bij …

Chorazin
Chorazin was een stad ten noordwesten van het Meer van Galilea.

Betsaïda
Betsaïda was een dorp aan de noordzijde van het meer van Galilea, bij de monding van de Jordaan. Het werd tijdens de Joods-Romeinse oorlog verwoest en niet meer terug opgebouwd.

In zak en as
Wordt gezegd van iemand die een rouwperiode doormaakt of die diep in de put zit, erg ontmoedigd is.

Tyrus
Oude Fenicische havenstad aan de Middellandse Zee, 40 km ten zuiden van Sidon.

Sidon
Havenstad aan de Middellandse Zee.

Kafarnaüm
Stad aan de westelijke oever van het Meer van Galilea. Woonplaats van Jezus. Van Kafarnaüm zijn alleen nog ruïnes te zien.

Sodom
Stad aan de Dode Zee, waarvan de ondergang in Genesis 19 wordt beschreven.