Loading...
 

Opdracht van de Heer (Lichtmis)

Lichtmis

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Woorden waarin men de betekenis van Jezus heeft willen vatten: boodschapper van het verbond, koning, hogepriester, geluk voor alle volkeren, licht voor de heidenen ...


Maleachi 3, 1-4Maleachi kondigde de komst aan van de boodschapper / engel van het verbond. Later lazen christenen deze profetie als een voorspelling van de komst van Jezus.
Psalm 24Deze psalm bezingt God als dé grote Koning: God die alles geschapen heeft, God die recht wilt.
Hebreeën 2, 14-18Jezus wordt in de brief aan de Hebreeën beschreven als een barmhartige en betrouwbare hogepriester.
Lucas 2, 22-40Simeon ziet in Jezus het 'licht voor alle mensen' en Hanna spreekt iedereen over dit Kind dat bevrijding zal brengen.Extra
. Lichtmis
. Suggesties bij licht