Loading...
 

Psalm 97

Psalm 97: God is koning

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 973-974)

De Heer is koning.
Juich, aarde, juich!
Landen van oost tot west, wees blij!

De Heer is een goede koning.
Een donkere wolk is om hem heen,
en vuur gaat voor hem uit.
De vlammen verbranden zijn tegenstanders.

Zijn bliksems verlichten de wereld.
De aarde ziet het en beeft.
Als de Heer verschijnt,
verdwijnen de bergen.
Ze smelten weg als sneeuw,
voor de Heer van de hele aarde.

De hemel zegt: ‘God is goed.’
Alle volken zien Gods macht.
Mensen die beelden vereren,
en trots zijn op hun afgoden,
die mensen zullen zich schamen.
Alle goden zullen buigen voor de Heer.

Als de inwoners van Sion dat horen,
is iedereen gelukkig.
Alle mensen in de steden van Juda juichen,
omdat de Heer hen beschermt.
De Heer is de allerhoogste op de hele aarde.
Hij is machtiger dan alle andere goden.

Alle mensen die de Heer liefhebben,
moeten het kwaad haten.
De Heer beschermt zijn volk,
hij beschermt de mensen die hem trouw zijn.
Hij redt hen uit de macht van zijn vijanden.
Voor goede en eerlijke mensen wordt het licht,
voor hen komt er vreugde.
Laten ze blij zijn met de Heer.
Laten ze juichen, want hij is heilig!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God is koning.
Juich aarde juich.
Wees blij van oost tot west.

Rondom Hem zijn donkere wolken,
recht en gerechtigheid zijn de basis van zijn troon.
Vuur gaat voor Hem uit,
de vlammen verbranden zijn tegenstanders.

Zijn bliksems verlichten de wereld.
De aarde ziet het en beeft.
Voor de God van heel de aarde
smelten bergen alsof ze van was zijn,

De hemel zegt: ‘God handelt rechtvaardig’,
alle volkeren zien zijn glorie.
Wie beelden vereert en er trots op is, schaamt zich.
Alle goden moeten voor Hem buigen.

Met enthousiasme horen Sion en de steden van Juda:
‘God regeert rechtvaardig.’
Want Jij bent God, de allerhoogste op aarde,
machtiger dan alle andere goden.

Mijdt het kwade,
wanneer jullie voor God kiezen.
Hij beschermt de mensen die Hem trouw zijn
en bevrijdt hen uit de greep van zijn vijanden.

Het licht schijnt voor wie goed en eerlijk is,
ze zullen vreugde kennen.
Rechtvaardigen, wees vol blijdschap voor God:
loof Hem, want Hij is heilig.Stilstaan bij …

Koning
Psalmen noemen God regelmatig koning. Volgens die psalmen woont God in de hemel en overwint Hij al zijn vijanden op aarde en in de hemel. God is als koning ook rechter: Hij zorgt ervoor dat mensen eerlijk behandeld worden, Hij zorgt voor arme mensen, voor weduwen en wezen.

Wolken, vuur
Beelden die vaak gebruikt worden om over God te spreken of om iets over God duidelijk te maken.

Bij de tekst

Koningspsalm

Psalmen in de Bijbel waarin de koning centraal staat worden koningspsalmen genoemd.
O.a.: psalmen 2, 18, 20, 24, 45, 72, 95, 97.Inhoud

. God is een koning
. De reactie van Jeruzalem en de andere volkeren hierop.
. Opdracht voor de vromenLofpsalm

Lofpsalmen zijn psalmen die het meest voorkomen in de Bijbel. In die psalmen dankt men God en prijst men Hem. Volgens de opschriften werden die psalmen begeleid met instrumenten als harpen, trommels en fluiten … Ze maakten deel uit van de cultus in de tempel en werden vaak gezongen door grote groepen Israëlieten die begeleid werden door een voorzanger of koorleider.
Behalve psalmen die voor de hele gemeenschap bedoeld waren, zijn er ook heel persoonlijke lofpsalmen. Die zong men vermoedelijk bij bijzondere dankdiensten.
Bijvoorbeeld: Psalm 146.

In de lofpsalmen wordt uitgelegd waarom men God moet prijzen en loven:
. Hij is de Schepper van hemel en aarde
. Hij is de Koning van de wereld, die voor recht zorgt
. Hij is de Bevrijder van het volk Israël uit Egypte

Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Herinnering aan de Uittocht

In psalm 97 komen verschillende motieven terug uit de verhalen over Mozes en God. Deze psalm vermeldt de uittocht uit Egypte niet met zoveel woorden, maar verwijst er wel naar. Bijvoorbeeld:

VerzenOver God Verwijzing naar de Uittocht
1KoningBij de uittocht uit Egypte zongen Mozes en de Israëlieten: ‘Ik zing voor de Heer! Hij is machtig en sterk. Alle paarden en soldaten heeft hij de zee in gejaagd.’
2-3In wolk en vuurOm God heen is een donkere wolk en vuur die voor Hem uitgaat. De wolk herinnert aan de wolk die voor de Israëlieten uitging in de woestijn. Het vuur herinnert aan de vuurkolom die ’s nachts de Israëlieten de weg wees door de woestijn.
10Beschermer van zijn volkAls God zijn volk bevrijdde uit Egypte, redde Hij hen uit de macht van hun vijanden.
11HeiligToen Mozes God ontmoette in het brandend braambos, moest hij zijn sandalen uitdoen, want de grond waarop hij stond, was heilig.