Loading...
 

SIMON DE IJVERAAR en JUDAS TADDEÜS

2 Simon En Judas

SIMON DE IJVERAAR
EN JUDAS TADDEÜS


…page…

Apostelen Simon de IJveraar en Judas Taddeus 

Een dubbelfeest

In de Rooms-Katholieke Kerk worden de apostelen Simon de IJveraar en Judas Taddeüs al heel lang samen gevierd op 28 oktober. Volgens de overlevering zouden beiden op dezelfde plaats en tijd de marteldood gestorven zijn.
In de Oosters-Orthodoxe Kerken krijgen ze elk een apart feest: Simon op 10 mei, Judas op 19 juni.

Beide behoren tot de groep van twaalf apostelen. Na het verhaal van Pinksteren worden ze in het Nieuwe Testament niet meer vernoemd. Ze evangeliseerden eerst gescheiden van elkaar in Egypte (Simon), Syrië en Mesopotamië (Judas). Later zouden ze elkaar in Perzië ontmoet hebben en tegelijk gemarteld en gedood zijn.

SIMON DE IJVERAAR

Wie was hij?

De enige informatie in de Bijbel over Simon is:
. dat hij was afkomstig van Kana (Matteüs 10, 4 // Marcus 3, 18)
. en de bijnaam 'IJveraar' had (Lucas 6, 15 en Handelingen 1, 13), waarmee men hem kon onderscheiden van Simon Petrus. Die bijnaam laat uitschemeren dat hij behoorde tot de Zeloten, een politieke groepering die met geweld de Romeinen het land uit wilde en de realisatie van de verwachting van de Messias wilde doorvoeren.Familie van Jezus?

Was Simon de IJveraar dezelfde als Simeon, een Joods christelijk leider, een zoon van Kleopas en Maria? Volgens de traditie volgde hij Jakobus de Rechtvaardige op als bisschop van Jeruzalem van 62 of 70 tot 107. Men ging ervan uit hij een neef was van Jezus Christus, omdat Kleopas, zijn vader, een broer van Jozef zou geweest zijn.

Of was Simon de broer van Jezus waarover Matteüs en Marcus spreken (Matteüs 13, 55 // Marcus 6, 3)?

JUDAS TADDEÜS

Wie was Hij?

In het evangelie volgens Johannes was het Judas Taddeüs die tijdens het Laatste Avondmaal aan Jezus vroeg waarom Hij zich alleen aan zijn leerlingen en niet aan de wereld zou openbaren (Johannes 14, 22).

Volgens sommigen zou de brief van Judas in het Nieuwe Testament door hem geschreven zijn.

Judas Taddeüs wordt nogal eens verward met Judas Iskariot, de apostel die Jezus uiteindelijk overleverde.Familie van Jezus?

Judas Taddeüs zou kunnen de schrijver van de Brief van Judas geweest zijn.
Omdat de schrijver van die brief zich een apostel van Jezus en de broer van Jakobus noemt, was hij misschien een broer van Jezus.

Soms wordt Judas Taddeüs geïdentificeerd met Judas, de broer van Jakobus de Mindere/ de jongere, een neef van Jezus. Zijn moeder was dan Maria, een zus of familie van Maria, de moeder van Jezus. Zijn vader was Alfeüs, familie van Jozef.Graf

Volgens de overlevering werd in het jaar 66 de Zwarte Kerk (Qara Kelisa) in de provincie West-Azerbeidzjan (het uiterste noordwesten van Iran) gebouwd op het graf van de apostel Judas Taddeüs.