Loading...
 

Samuel

1 Samuel
1 Samuel 1,1a. 2- 8: Hanna weent
1 Samuel 1, 2-18: Hanna is ongelukkig
1 Samuel 1, 9 - 20: Hanna krijgt een zoon
1 Samuel 1, 20-22; 1, 24-28: De geboorte van Samuel
1 Samuël 2, 1.4-8: Danklied van Hanna
1 Samuel 3, 3b-10,19: De roeping van Samuel
1 Samuel 8, 1-10: Saul, de eerste koning van Israël

1 Samuel 15, 16-23: Samuel wijst Saul terecht
1 Samuel 16, 1b.6-7. 10-13a: God kiest voor David
1 Samuel 17: David en Goliat
1 Samuel 20, 24-42: David en Jonatan
1 Samuel 26, 1-25: David spaart Saul
2 Samuel
2 Samuel 6, 11-22: David danst voor de ark
2 Samuel 7, 1-5.8b-11.6: Een huis voor God
2 Samuel 7, 4-17: De droom van de profeet Natan
2 Samuel 9, 1-11: David en Mefiboset

2 Samuel 11, 1-17:David en Batseba
2 Samuel 11, 1 – 12, 25: Natan bij David
2 Samuel 12, 1-17: David en Natan
2 Samuel 12, 7-10.13: De kracht van een parabel