Loading...
 

Woensdag in de vierde week na Pasen

4 Osman Rana G7VN8NadjO0 Unsplash

Foto van Osman Rana in UnsplashRode draad in de lezingen
Licht.


Handelingen 12, 24 – 13, 5aSteeds meer mensen worden christen. De Heilige Geest is actief bij hen betrokken en wil Barnabas en Paulus sturen naar verdere gebieden om er het woord van God te verkondigen.
Psalm 67Psalm 67 vraagt God om het licht van zijn gelaat te laten schijnen over de mensen, zodat ze zijn wegen leren kennen en zijn reddende kracht mogen ondervinden.
Johannes 12, 44-50Jezus zegt dat God Hem stuurde als een licht, zodat wie in Hem gelooft, niet langer in duisternis leeft.