Loading...
 

Zaterdag in de dertiende week door een onpaar jaar

13 Braden Collum 9HI8UJMSdZA Unsplash

Foto van Braden Collum in UnsplashRode draad in de lezingen
Een nieuwe start.


Genesis 27, 1-5.15-29Isaak zegent Jakob. Met die zegen gaf Isaak zijn opdracht als stamvader door aan Jakob. Maar omdat Esaü de eerstgeboren zoon was, had hij die zegen moeten krijgen.
Psalm 134Psalm 134 roept op om God te eren en te zegenen, het goede van God te bezingen.
Matteüs 9, 14-17Met Jezus komt een nieuwe boodschap. Om die aan te nemen moet men in zijn leven radikaal een nieuw begin maken.