Loading...
 

27e zondag door het jaar A

A 27.5641

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Ontgoocheling.


1e lezingJesaja vertelt over een vriend die een wijngaard heeft, waar hij heel goed voor zorgt, maar die hem enkel bittere vruchten geeft.
TussenzangPsalm 80 is een klaagpsalm: de wijngaard Israël is verwoest! De psalmist vraag aan God om zijn volk te redden.
2e lezingDeze tekst uit een brief van Paulus aan de christenen van Filippi lijkt een tegengewicht voor de 1e lezing en het evangelie en roept op om in praktijk te brengen wat men leerde. Dé manier om bittere vruchten en boze wijnbouwers te vermijden?
EvangelieJezus vertelt in een parabel over een landeigenaar die ontgoocheld is in de wijnbouwers aan wie hij de zorg voor zijn wijngaard toevertrouwde.Extra
. Lezingen tijdens de 27 week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.