Loading...
 

DAVID

Wie was hij?

Een historisch persoon?

Net als voor Abraham en Mozes bestaat er geen enkel historisch document dat het bestaan van David kan staven. Van de periode tussen de 16e en de 8e voor Christus is, ondanks vele opgravingen en onderzoekingen, maar heel weinig gevonden. De bevolking van Judea bestond waarschijnlijk slechts uit enkele duizenden nomaden. Steden zijn niet gevonden, wel een twintigtal dorpen. Er bestaan inscripties uit ongeveer 850 voor Christus (Tel Dan-stele, Mesa-stele) waarop het koningshuis van Israël als 'Huis van David' omschreven wordt - maar die interpretatie wordt aangevochten. Dit bevestigt alleen maar het bestaan van een dynastie die zich op David beroept.

Heeft David dan niet bestaan? Misschien is dat een brug te ver. Heel waarschijnlijk was hij niet zo belangrijk als de Bijbel doet uitschijnen en was zijn uitgestrekte rijk heel wat minder groot. Bovendien is hij niet bekend onder zijn eigen naam, maar onder de koosnaam die de joden hem gaven: David = de geliefde, of onder de titel die hij kreeg: (David = opperbevelhebber - Mari-brieven).

David zou geregeerd hebben van 1010 tot 970 voor Christus. Hij werd volgens de Bijbel de belangrijkste koning van Israël. Hij organiseerde het land en maakte van Jeruzalem de hoofdstad. Onder zijn heerschappij kenden de Israëlieten voor het eerst een relatieve vrede.Zijn leven (volgens de Bijbel)

In de Bijbel wordt over David geschreven in: I Samuël, II Samuel, Kronieken, en in I Koningen. Dit betekent dat zowat 4% van het Oude Testament over David handelt.

In de boeken Samuel wordt David 'dubbel' beschreven: hij is er zowel zondaar als uitverkorene. Dit zou een bewuste keuze geweest zijn van de schrijver, die op die manier wilde aantonen dat mensen nu eenmaal niet zwart/wit te beschrijven zijn en dat God deze ambiguïteit aanvaardt.David was de jongste van acht zonen van Isaï en was herder. Hij werd door Samuel gezocht en gezalfd als opvolger van koning Saül.

Over zijn komst aan het hof van Saül bestaan er twee verhalen:
- David werd door Saül aangezocht om op de harp te spelen om zo de depressie van de koning te verdrijven.
- David versloeg de reus Goliat, een Filistijn. Als beloning hiervoor mocht hij trouwen met Mikal, de dochter van koning Saül.

David werd erg bevriend met Jonathan, een zoon van koning Saül. Intussen werd de zieke koning Saül steeds meer jaloers op David, en maakte plannen om hem te doden. David vlucht.

Na de dood van Saül werd hij koning. Hij regeerde een aantal jaren vanuit Hebron en stichtte dan zijn hoofdstad in Jeruzalem, een stad die hij veroverde op de Jebusieten en uitbouwde tot een politiek en religieus centrum, (de plaats waar de ark staat).

David laat Uria, een soldaat in zijn leger, doden om met Batseba, de vrouw van Uria, te kunnen trouwen.Typering van David

HERDER (1 Samuel 16, 1-13)
Zoals een herder zorg draagt voor zijn kudden, zo zal koning David als koning zorg dragen voor zijn volk.


STRIJDER (1 Samuel 17)
Goliat rekende op zijn grootte en op zijn sterke harnas. In de bijbel lees je dat David steunde op zijn geloof in God. De wapenrusting en het wapen die hij van Saul kreeg wijst hij af.


VRIEND (1 Samuel 20)
De vriendschap van David met Jonathan, een zoon van koning Saül.


ZANGER (2 Samuel 6)
Voordat David koning werd, werkte hij als muzikant bij koning Saul.
In de Bijbel staat een verhaal waarbij David zingend voor de ark danste toen die naar Jeruzalem werd gebracht.
David schreef psalmen, gebeden die gezongen werden onder de begeleiding van een psalter (soort harp). In het boek psalmen worden 73 psalmen aan hem toegeschreven. Of David deze 73 psalmen zelf schreef is niet zeker. Het zou best kunnen dat iemand anders ze schreef, maar er nadien de naam David bij schreef om de psalm meer belang te geven.


ZONDAAR (2 Samuel 12)
David werd verliefd op Batseba, en zorgde ervoor dat Uria, haar man, gedood werd. Toen Natan hem hiermee confronteerde, erkende hij zijn fouten, toonde berouw en vroeg God om vergeving.De vrouwen van David

David had meerdere vrouwen. In zijn tijd was dat een teken van rijkdom en macht. Een huwelijk had dus lang niet altijd met liefde te maken!

Enkele vrouwen van David:

MichalZij was jongste dochter van Saül en de eerste vrouw van David.
AbigaïlDeze mooie, wijze vrouw werd de derde vrouw van David. Ze durfde te zeggen dat ze het niet met David eens was (1 Samuel 25, 14-35).
BatsebaZij werd de moeder van koning Salomo, de opvolger van David.


David in het NieuweTestament

'Zoon van David'

In het nieuwe Testament wordt David vermeld in de stamboom van Jezus. (Matteüs 1, 1-17 en Lucas 3, 23-38).
Jezus wordt ook geboren te Betlehem, de stad waar David vandaan kwam.

Jezus wordt door wie blind is aangeroepen als ‘zoon van David’. Ook de Kananeese vrouw spreekt Jezus aan als 'Zoon van David'. Als Jezus op het einde van zijn leven de stad Jeruzalem binnengaat zingen de mensen: Hosanna, de Zoon van David.
Zo tonen ze hun grote waardering voor Jezus, die ze in de lijn van David plaatsen.

David in de islam

De islam plaatst David in de rij van de grote profeten: Adam, Abraham, Mozes en Elia.
Er wordt over hem gesproken als de dichter van de psalmen.
Zijn zwakheden komen niet aan bod, net zoals dat in het boek 'Kronieken' ook niet het geval is.

David en kunst

G. VAN HONTHORST

Koning David speelt harp (1622)

5 Gerard Van Honthorst Koning David Speelt Harp

Olieverf op doek; Centraal Museum, Utrecht
(Bron: Wikimedia)


Werk van de Nederlandse kunstschilder Gerard van Honthorst (1592 - 1656), een volgeling van Caravaggio.

Kunstenaars beelden koning David vaak af
. als musicus (harp)
. als koning (kroon)

Suggesties

Grote kinderen

ONDERZOEKEN

David, de schrijver van psalmen

Koning David schreef veel psalmen.
Ze worden nu nog door de gelovigen gebeden. De kinderen zoeken bij elke psalm het gevoel dat er het best mee overeenstemt.

1. Ik ben bang
2. Ik dank U
3. Ik ben gelukkig met de anderen
4. Ik ben rustig

A.
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Psalm 133)

B.
Red mij, God, het water staat aan mijn lippen,
ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten.
Talrijk zijn mijn vijanden die mij bedriegen. (Psalm 69)

C.
Breng dank aan de Heer, want Hij is goed,
zijn liefde kent geen grenzen. (Psalm 118)

D.
Mijn hart is vol van angst.
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden. (Psalm 25)

E.
Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel. (Psalm 131)


Correctiesleutel
1B, 2C, 3A, 4E, 2D

DOEN

Koning David in legoblokken

Klik hier voor een voorbeeld

David in 'bijbelin1000seconden'

Het leven van koning David

1 Samuel 16, 1b.6-710-13a: God kiest voor David
1 Samuel 17: David en Goliat
1 Samuel 20, 24-42: David en Jonatan
1 Samuel 26, 1-25: David spaart Saul


2 Samuel 6, 11-22: David danst voor de ark
2 Samuël: David en Mefiboset
2 Samuel 7, 1-5.8b-11.6: Een huis voor God
2 Samuel 12, 7-10.13: De kracht van een parabel

Psalmen die aan koning David worden toegeschreven

Psalm 8: Hoe machtig is uw naam
Psalm 23: De Heer is mijn herder
Psalm 25: De wegen van God
Psalm 34: De Heer is goed
Psalm 104: Gods heerlijke schepping