Loading...
 

Het boek Jozua

Israël Mei 2012 583


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Soort boek

Een historisch boek?

Het boek Jozua biedt een sterk optimistische en eerder nationalistische visie op de intocht in het Beloofde Land. Het beschrijft de gebeurtenissen in een logische volgorde:
. instorting van de muren van Jericho
. inname van de stad Ai
. overwinning op de koningen van het land
. reorganisatie van het hele grondgebied
. afscheidsrede van Jozua
Daarom lezen christenen het boek Jozua als een historisch boek.Een profetisch boek?

Bij de joden hoort het boek Jozua en ook de boeken Rechters, Samuël en Koningen tot de profetische boeken (Nebiim), meers pecifiek: de vroege profeten (tegenover de ‘late profeten: Jesaja, Jeremia …). Boeken die de waarden uit de tora proberen aan het volk voor te houden en in te prenten.

Het boek Jozua
beschrijft hoe mensen het land moeten bewonen (vanuit de Tora)

Het boek Rechters
beschrijft hoe recht en gerechtigheid tot stand moeten komen

Het boek Samuel
beschrijft hoe het land moet bestuurd worden volgens de Tora

De boeken Koningen
beschrijven hoe het land moet bestuurd worden volgens de Tora

De geschriften van de Profeten
roepen rechtstreeks op om te leven met de Tora als leidraad.

Wat de schrijver van ‘Jozua’ voor ogen had

De schrijver wilde met zijn boek een profetische kijk geven op de lotgevallen van Israël.
. Wat bedoelde God met het geven van land?
. Welke voorwaarden waren daaraan gekoppeld?
. Waarom verloor Israël dit land?

Hij beschreef de geschiedenis van het verbond tussen God en zijn volk. Wanneer het volk trouw was aan de woorden van het verbond, kreeg het de zegen van God. Was het volk ontrouw, dan werd het gestraft.
Blijkbaar was het volk meer ontrouw dan trouw en werd het zo erg dat het zijn grote geschenk, het land kwijtspeelde.