Loading...
 

Lucas 10, 13-16

C. Leterme Israël 2012

Foto © Chantal Leterme (Kafarnaüm - 2012)


…page…

Lucas 10, 13-16: Luister maar

Matteüs 11, 20-24 // Lucas 10, 13-15De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1639)

Jezus zei ook: ‘Jullie daar, inwoners van Chorazin en Betsaïda! Jullie zullen gestraft worden. Jullie hebben veel wonderen gezien, maar jullie hebben niet geluisterd. Stel dat de mensen in Tyrus en Sidon al die wonderen meegemaakt hadden. Dan hadden ze allang laten zien dat ze spijt hadden van hun fouten. En dan hadden ze hun leven veranderd! Luister! Als God rechtspreekt over de wereld, zal hij jullie zwaar straffen. Nog zwaarder dan Tyrus en Sidon.
En jullie daar in Kafarnaüm. Denk je dat jullie welkom zijn in de hemel? Nee, jullie komen in de hel terecht!’
Tegen zijn leerlingen zei Jezus: ‘Iedereen die naar jullie luistert, die luistert naar mij. En iedereen die nee tegen jullie zegt, die zegt nee tegen mij. En niet alleen tegen mij, maar ook tegen God, die mij gestuurd heeft.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wee u, Chorazin en Betsaïda!
Mochten nu in Tyrus en Sidon de wonderen gebeurd zijn
die bij jullie plaatsgevonden,
dan zouden de inwoners er al lang neerzitten in zak en as,
en zich bekeerd hebben.
Ja, bij het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon
draaglijker zijn dan dat van jullie.
En jullie in Kafarnaüm,
zullen jullie soms in de hemel opgenomen worden?
Jullie zullen in de onderwereld neerzinken!
Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij.
En wie jullie afwijst, wijst Mij af.
Wie Mij afwijst, wijst Hem af die Mij gezonden heeft.'Stilstaan bij …

Chorazin
Chorazin was een stad ten noordwesten van het Meer van Galilea.

Betsaïda
Betsaïda was een dorp aan de noordzijde van het meer van Galilea, bij de monding van de Jordaan. Het werd tijdens de Joods-Romeinse oorlog verwoest en niet meer terug opgebouwd.
Lees meer

Kafarnaüm
Stad aan de westelijke oever van het Meer van Galilea. Van Kafarnaüm zijn alleen nog ruïnes te zien.
Lees meer

Sodom en Gomorra
Twee steden aan de Dode Zee, waarvan de ondergang in Genesis 19 wordt beschreven.

Tyrus
Oude Fenicische havenstad aan de Middellandse Zee, 40 km ten zuiden van Sidon.
Lees meer

Sidon
Havenstad aan de Middellandse Zee.
Lees meer